PDM

  • banner-1.jpg
  • banner.jpg

W.1 Miriam Stefels

Prowadzenie dziecka Montessori poprzez obserwację

Czytaj więcej...

W.2. Christine Mitterlechner /Austria/

Zadania i postawa osoby towarzyszącej w procesie uczenia się seniorów w geragogice wg Montessori

Czytaj więcej...

W.3. Christa Kaminski, Ingeborg Müller-Hohagen /Niemcy/

Wewnetrzny namysl i zadania pedagoga

Czytaj więcej...

W.4. dr Małgorzata Rosin /Łódź/

Nauczyciel jako mediator – przygotowanie dzieci do samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Czytaj więcej...

W.5. dr Anna Jarkiewicz, dr Joanna Leek /Łódź/

Myślę – Mówię – Działam”” warsztaty na temat rozwijania partycypacji dziecięcej

Czytaj więcej...

W.6. Małgorzata Sojka–Choptiany /Wrocław/

Nauczyciel - duchowy przewodnik i edukator 

"Dać całość przekazując szczegół jako środek" Maria Montessori 

Czytaj więcej...

W.7. Ewa Nikołajew-Wieczorowska /Poznań/

Współdziałam, współpracuję, jestem częścią montessoriańskiej wspólnoty

Czytaj więcej...

W.8. Katarzyna Michalik, Hanka Kukieła

Jak stworzyć materiał Montessori?

Czytaj więcej...

W.9. Aneta Kołodziej – Osek, Anna Madeja /Świdnik/

„Nauczyciel nie kształci i nie poucza dziecka, lecz jest jego pomocnikiem” – samodzielne odkrywanie Świata poprzez działanie.

Czytaj więcej...

W.10. Agnieszka Kurek-Zasacka /Warszawa/

Zarządzanie klasą, czyli twarde i miękkie kompetencje nauczyciela montessoriańskiego

Czytaj więcej...

W.11. Iwona Zwierzchowska, Małgorzata Centner-Guz /Lublin/

Książka jest światem – jak pomóc dziecku w jej odkrywaniu?

Czytaj więcej...

W.12. Angelika Górska /Kowale/

ZAUFANIE I POKORA – korzenie i skrzydła naszych dzieci, czyli spotkanie z filozofią i pedagogiką Marii Montessori w kontekście różnych metod wychowawczych

Czytaj więcej...

W.13. Katarzyna Zentak /Lublin/

Jak pomóc dziecku rozwiązać dylemat „Mieć czy być?”- od prehistorii do współczesności

Czytaj więcej...

W.14. Katarzyna Urbanowicz-Mackiewicz, Edyta Chomczyk /Białystok/

Kreatywny nauczyciel - twórcze dziecko

Czytaj więcej...

W.16. Ilona Zając, Dorota Siwiec-Boroń /Tychy/

Refleksyjność nauczyciela w projektowaniu aktywności i wiedzy dziecka w myśl tezy „Pomóż mi samemu to zrobić”.

Czytaj więcej...

W.17. Beata Pawlicka, Halina Pietrzykowska-Zając /Łódź/

Profilaktyczne zabawy logopedyczne dla dzieci

Czytaj więcej...

W.18. Malwina Otto /Łódź/

Cztery pory roku – muzykowanie z dziećmi

Czytaj więcej...

W.19. Agnieszka Tlaga, Anna Kaszewska /Kowale/

Stopniowe osiąganie coraz większej niezależności , samodzielne dziecko – autonomiczne dziecko 

Czytaj więcej...

W.20. Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka /Białystok/

Odpowiedzialny nauczyciel – odpowiedzialne dziecko

Czytaj więcej...

W.21. dr hab. Beata Bednarczuk /Lublin/

Grupa dyskusyjna: Uczenie się czy nauczanie we współczesnejszkole Montessori

Czytaj więcej...

W.22. Elżbieta Zabiegaj /Kraków/, Ewa Gutowska /Białystok/, Anna Głowacka /Łódź/

Panel dyrektorski – Jak sprawować nadzór pedagogiczny w placówce montessoriańskiej

Czytaj więcej...

W.23. Arleta Suwalska /Łódź/

Poglądy Marii Montessori na nabywanie drugiego języka-style i strategie uczenia 

Czytaj więcej...

W.25. Justyna Mytlewska /Toruń/

Opiekuje się, wychowuje, uczy - wielozadaniowość "cioci" w żłobku 

Czytaj więcej...

W.26 Alicja Jordan /Warszawa/

Rozwój nauczyciela montessoriańskiego w wymiarze osobowym i zawodowym, czyli o tym jak nauczyciel uczy się chodzić jak akrobata po linii wiedzy, reguł i twórczości równoważącej doświadczenie.

Czytaj więcej...

W.27. dr Joanna Swędrak-Zawada /Łódź/

Nauczyciel Montessori przewodnikiem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Czytaj więcej...