PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Program 2020

Polskie Dni Montessori | Toruń, 18 – 20 września 2020 r.

Piątek, 18 września 2020 r.

Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

ul. Lwowska 1. /Aula/


 

13:00 – 15:00 Rejestracja uczestników. Zapoznanie się z ofertą wystawienniczą. 

15:00 – 15:30 Otwarcie Polskich Dni Montessori

      • Słowo organizatorów
      • Występ artystyczny 

15:30 – 16:00 Wykład inauguracyjny  

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski /Katedra Podstaw Pedagogiki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/

Czy dziecko to anioł? Metafizyka dzieciństwa

 

16:00 – 16:30 Wykład

dr hab. Barbara Surma, prof. AIK /Kraków, Ignatianum/

Edukacja STEAM – kształtowanie kompetencji naukowych w przedszkolach Montessori

 

16:30 – 17.00 Przerwa na kawę i herbatę z małą przekąską  

17:00 – 17:30 Wykład

dr hab. Beata Bednarczuk (UMSC Lublin) 

Budowanie siebie - fenomen dzieciństwa wg Marii Montessori

 

17:30 – 18:00 Wykład

dr Małgorzata Miksza / prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Łódź/

Maria Montessori o „tajemnicy dziecka”

 

18:00 – 18:45 

Pytania, dyskusja wokół treści wykładów.

Wspólny śpiew przy gitarze /moderator: Grzegorz Stolarski, Wrocław /

 

19:00 Kolacja w formie bufetu 

Sobota, 19 września 2020 r.

Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1.


  8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników

  Szukanie skarbów Torunia – spacer z aplikacją /B. P. Lubarscy/ - dla chętnych 

 

9:00 – 10:30  I sesja - warsztaty  /zajęcia równoległe do wyboru/ 

 

W2. Barbara Pollok, Religie świata – ludzkość poszukująca 

W6. Joanna Bober, Przedszkole Montessori a rozwój zmysłów 

W7. Mirella Kuszaj, Dorota Czyżykowska, Małe dziecko w wielkim świecie żywiołów 

W11. Maria Ludwig, Przypowieści w Katechezie Dobrego Pasterza   

W12. Agnieszka Leszczyńska, Dlaczego mówimy innymi językami? 

W15. Maurycy Kustra, Rozwój człowieka poprzez wieki - rozwinięcie Trzeciej Wielkiej Lekcji Marii Montessori   

W21. Anna Nowak-Ludziejewska, Projekt – Historia! 

W22. Iwona Rojewska, Renata Staniecka, Agnieszka Zdzienicka, Opowieść o różach”- lekcja rozwojowa połączona z prezentacją autorskich pomocy rozwojowych 

W24. Ewa Pietrek, Małgorzata Madejczyk, Historie ze szkatułki – kreatywne wspieranie i rozwijanie kompetencji językowych dzieci. 

W25. Ewelina Guz, Anna Skrzetuska, "Staruszek czas i ptaki"- lekcja rozwojowa z wykorzystaniem baśni bułgarskiej. 

W29. Katarzyna Michalik, Kreatywne techniki tworzenia materiałów montessoriańskich 

W31. Edyta Chomczyk, Elżbieta Iwaniuk, Katarzyna Siemieniako, Ewa Gutowska, Woda źródłem życia na Ziemi - Lekcja rozwojowa do wykorzystania w pracy z dziećmi na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

W39. Grzegorz Stolarski, Jak muzyka i taniec mogą wpłynąć na rozwój dziecka. Warsztat praktyczny 

 

10:30 – 11:00 Przerwa na kawę i herbatę 

11:00 – 12:30  II sesja - warsztaty /zajęcia równoległe do wyboru/ 

 

W2. Barbara Pollok, Religie świata – ludzkość poszukująca 

W19. Katarzyna Ustowska, Taniec w Edukacji Montessori, jako proces twórczy 

W23. Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka, Dziecko i natura - o znaczeniu przyrody we wczesnym dzieciństwie w pedagogice Marii Montessori 

W26. Natalia Michałowska, TWÓRCZE WYŁADOWANIE – Obcowanie ze sztuką i twórczość dzieci 

W27. Kamil Kowalewski, Kiedy słońce było Bogiem" - czyli podróż poprze z mitologie i wierzenia z całego świata 

W28. Katarzyna Gaworska, Marzena Kocowska, Piękno spokoju, czyli relaksacja i wyciszanie negatywnych emocji w codziennej pracy grup Montessori

W30. Monika Pawluczuk–Solarz, Kwiaty kosmicznej łąki – aspekt astronomiczny w edukacji kosmicznej Marii Montessori 

W31. Edyta Chomczyk, Elżbieta Iwaniuk, Katarzyna Siemieniako, Ewa Gutowska, Woda źródłem życia na Ziemi - Lekcja rozwojowa do wykorzystania w pracy z dziećmi na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

W32. Katarzyna Nowak, Montessoriańska ortografia w klasach IV–VI 

W33. Marzena Grudzińska, Magdalena Podczasi, Agnieszka Kacprzak, Świat przyrody wokół nas - jak wykorzystać zainteresowania przyrodnicze dzieci 

W35. Katarzyna Chachuła, Anna Doroszuk-Sikora, Sylwia Szajda, Impresyjne lekcje rozwojowe inspirowane małymi opowieściami 

W36. Katarzyna Rewilak, Iwona Połeć, Język angielski w grupie mieszanej wiekowo 

W38. Elżbieta Jasińska, Małgorzata Grzybowska, Paulina Górecka, Ewa Zaniewska, „Ziemia to dom dla wszystkich” – wychowanie proekologiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 

12:30 – 14:00 Przerwa na lunch 

14:00 - 14:30 Wykład

prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Śliwerski /Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego/

Dziecko w perspektywie pedagogiki holistycznej

 

14:45 – 16:15 III sesja - warsztaty /zajęcia równoległe do wyboru/

 

W1. Axel Winkler, Herosi geometrii 

W19. Katarzyna Ustowska, Taniec w Edukacji Montessori, jako proces twórczy 

W23. Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka, Dziecko i natura - o znaczeniu przyrody we wczesnym dzieciństwie w pedagogice Marii Montessori 

W26. Natalia Michałowska, TWÓRCZE WYŁADOWANIE – Obcowanie ze sztuką i twórczość dzieci 

W27. Kamil Kowalewski, ,,Kiedy słońce było Bogiem" - czyli podróż poprze z mitologie i wierzenia z całego świata 

W28. Katarzyna Gaworska, Marzena Kocowska, Piękno spokoju, czyli relaksacja i wyciszanie negatywnych emocji w codziennej pracy grup Montessori 

W30. Monika Pawluczuk–Solarz, Kwiaty kosmicznej łąki – aspekt astronomiczny w edukacji kosmicznej Marii Montessori 

W32. Katarzyna Nowak, Montessoriańska ortografia w klasach IV–VI 

W33. Marzena Grudzińska, Magdalena Podczasi, Agnieszka Kacprzak, Świat przyrody wokół nas - jak wykorzystać zainteresowania przyrodnicze dzieci 

W35. Katarzyna Chachuła, Anna Doroszuk-Sikora, Sylwia Szajda, Impresyjne lekcje rozwojowe inspirowane małymi opowieściami 

W36. Katarzyna Rewilak, Iwona Połeć, Język angielski w grupie mieszanej wiekowo 

W38. Elżbieta Jasińska, Małgorzata Grzybowska, Paulina Górecka, Ewa Zaniewska, „Ziemia to dom dla wszystkich” – wychowanie proekologiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

W39. Grzegorz Stolarski, Jak muzyka i taniec mogą wpłynąć na rozwój dziecka. Warsztat praktyczny 

 

16:15 – 16:45 Przerwa na kawę i herbatę

 

17:00 – 18.30 IV sesja - Strefa rodzica - opiekuna - nauczyciela /zajęcia równoległe do wyboru/

 

W3. Ingeborg Müller-Hohagen, Christa Kaminski, Montessori i zachwyt 

W8. Ewa Schwarzbach, Marte Meo & Pomóż mi samemu to zrobić 

W9. dr Elżbieta Pędraszewska–Iskrzak, Anita Zagrodnik, Małgorzata Łęgowska, Helenka Iskrzak, Budowanie tożsamości dziecka poprzez udział w kulturze. Podróż przez wieki i kontynenty 

W13. dr n.med. Emilia Grzęda, Metodyka eksploracyjna w pedagogice Montessori 

W14. Marta Kowalska, Maria Michalska, Katarzyna Grzeszczak, Praca nauczyciela w grupie dzieci od roku do trzech lat wobec wyzwań zmieniającego się świata, modelu rodziny i wychowania 

W16. Anna Maria Wojtyniak, Jak przyjąć krytykę? 

W18. Małgorzata Czerniak, Bajkoterapia z elementami technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

W20. Marta Lewkowicz, Rozwój i potrzeby dziecka w kontekście założeń Montessori i funkcjonowania mózgu 

W34. dr Joanna Swędrak-Zawada, Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w twórczej drodze ku normalizacji 

W37. Natalia Czaja, Montessori/edukacja domowa – powiązania i łączone myśli (praktyka z klas 1/3) 

W40. Justyna Mytlewska, Pedagogika M. Montessori w domu i instytucjach 

W41. Michał Napierała, Paweł Podbielski, Panel dyrektora: Administrowanie placówką Montessori z zastosowaniem programu „e-przedszkole 

 

19:15 Zapraszamy na imprezę integracyjną do Twierdzy Fort IV, ul. B. Chrobrego 86, Toruń

  

Niedziela, 20 września 2020 r.

Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1


 

8:00 – 9:00  Msza św. (dla chętnych)

 

9:00 – 09:15 Niedzielna kawa 

9:15 - 9:45 Wykład

Małgorzata Tarnowska /AMI Montessori Guide Head of School, Warszawa/

Wspieranie rozwoju osobowości dziecka do trzeciego roku życia. Koncepcja Marii Montessori w konfrontacji ze współczesnością

 

10:00 – 11:30  V sesja - warsztaty /zajęcia równoległe do wyboru/

 

W1. Axel Winkler, Herosi geometrii 

W5. dr hab. Barbara Surma, dr Irmina Rostek, Edukacja STEAM w kuchni 

W6. Joanna Bober, Przedszkole Montessori a rozwój zmysłów 

W7. Mirella Kuszaj, Dorota Czyżykowska, Małe dziecko w wielkim świecie żywiołów 

W11. Maria Ludwig, Przypowieści w Katechezie Dobrego Pasterza 

W12. Agnieszka Leszczyńska, Dlaczego mówimy innymi językami? 

W15. Maurycy Kustra, Rozwój człowieka poprzez wieki - rozwinięcie Trzeciej Wielkiej Lekcji Marii Montessori 

W17. Ewa Nikołajew-Wieczorowska, Znaczenie relacji pomiędzy rodzicem i nauczycielem 

W21. Anna Nowak-Ludziejewska, Projekt – Historia! 

W22. Iwona Rojewska, Renata Staniecka, Agnieszka Zdzienicka, „Opowieść o różach”- lekcja rozwojowa połączona z prezentacją autorskich pomocy rozwojowych 

W24. Ewa Pietrek, Małgorzata Madejczyk, Historie ze szkatułki – kreatywne wspieranie i rozwijanie kompetencji językowych dzieci. 

W25. Ewelina Guz, Anna Skrzetuska, "Staruszek czas i ptaki"- lekcja rozwojowa z wykorzystaniem baśni bułgarskiej. 

 

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę i herbatę

 

12:00 – 13:30  VI sesja - Strefa rodzica - opiekuna - nauczyciela /zajęcia równoległe do wyboru/ 

W3. Ingeborg Müller-Hohagen, Christa Kaminski, Montessori i zachwyt 

W8. Ewa Schwarzbach, Marte Meo & Pomóż mi samemu to zrobić 

W9. dr Elżbieta Pędraszewska–Iskrzak, Anita Zagrodnik, Małgorzata Łęgowska, Helenka Iskrzak, Budowanie tożsamości dziecka poprzez udział w kulturze. Podróż przez wieki i kontynenty 

W13. dr n.med. Emilia Grzęda, Metodyka eksploracyjna w pedagogice Montessori 

W14. Marta Kowalska, Maria Michalska, Katarzyna Grzeszczak, Praca nauczyciela w grupie dzieci od roku do trzech lat wobec wyzwań zmieniającego się świata, modelu rodziny i wychowania 

W16. Anna Maria Wojtyniak, Jak przyjąć krytykę? 

W18. Małgorzata Czerniak, Bajkoterapia z elementami technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

W20. Marta Lewkowicz, Rozwój i potrzeby dziecka w kontekście założeń Montessori i funkcjonowania mózgu 

W29. Katarzyna Michalik, Kreatywne techniki tworzenia materiałów montessoriańskich 

W34. dr Joanna Swędrak-Zawada, Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w twórczej drodze ku normalizacji 

W37. Natalia Czaja, Montessori/edukacja domowa – powiązania i łączone myśli (praktyka z klas 1/3) 

 

13:45 – 14:15

Refleksje po konferencji i zakończenie Polskich Dni Montessori

Wspólne spiewanie przy gitarze /moderator: Grzegorz Stolarski, Wrocław/