PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Warsztaty 2020

1. Herosi geometrii

Axel Winkler


W czasie seminarium przedstawię czołowych „herosów”(przedstawicieli) geometrii, jak Pitagoras i Archimedes. W oparciu o analizę ich osobowości będziemy pracować nad twierdzeniem Pitagorasa, zagadnieniem koła i obliczaniem powierzchni. Będzie także możliwość wypróbować i popracować z pomocami Montessori .

 

2. Religie świata – ludzkość poszukująca

Barbara Pollok


Religijność to według Marii Montessori istotowa cecha dziecka, ba, całej ludzkości. Na warsztacie zarówno opowiem opowieść kosmiczną jak również zaprezentuję we fragmentach nowy materiał do pracy w szkole(dzieci między 6 a 12rokiem życia)dotyczący religii świata. Dzięki niemu oczom dzieci ukazać się ma piękno różnorodności religii świata, a jednocześnie wzajemna przynależność i jedność ludzkości. W ten sposób dziecko może umocnić swą tolerancję i szacunek ,wnieść swą nieskrępowaną ciekawość dla tego co inne / obce w innych religiach / kulturach w świat nas dorosłych.

 

3. Montessori i zachwyt

Ingeborg Müller-Hohagen, Christa Kaminski


Przed ponad stu laty Marii Montessori w Casa dei Bambini udało się sprawić, że dzieci zachwyciły się matematyką, geometrią, językiem i kosmosem. Udało się jej to, gdy dała do dyspozycji dzieci w „przygotowanym otoczeniu“ czas i materiały, dzięki którym mogły badać, odkrywać, eksperymentować i zbierać doświadczenia. Maria Montessori dała tym samym silny impuls docierający daleko w głąb społeczeństwa na rzecz uczenia się, które determinuje własna motywacja. W kolejnych latach wiele z tego utracono. Nawet dziś znajdujemy się w obliczu sytuacji, w której uczenie się nadal zbyt często jest reglamentowane zewnętrznie. Na tym seminarium omówimy z uczestnikami, jak możemy w przedszkolu i szkole – podobnie jak niegdyś Maria Montessori – sprawić, by powierzone nam dzieci zachwyciły się uczeniem. Bowiem „umysł rozwija się ku temu, czego może z zachwytem używać“ (Gerald Hüther, badacz mózgu na Uniwersytecie w Getyndze, w: „Zachwyt to doping dla ducha i umysłu“).

  

5. Edukacja STEAM w kuchni

dr hab. Barbara Surma, dr Irmina Rostek


Na warsztacie zostaną zaprezentowane dobre praktyki (propozycje zajęć rozwijających umiejętności STEAM) przy wykorzystaniu produktów żywnościowych. Uczestnicy wykonają kilka eksperymentów w małych grupach. Otrzymają niezbędne informacje na temat edukacji STEAM w przedszkolach.

 

6. Przedszkole Montessori a rozwój zmysłów

Joanna Bober


Na warsztat zapraszamy wszystkie osoby, którym bliska jest tematyka rozwoju zmysłów u dzieci, zwłaszcza tych, poszukujących inspiracji. Zapraszamy również tych, którzy nie orientują się w tematyce i chcą dowiedzieć się dlaczego rozwój zmysłów jest ważny oraz w jaki sposób można tę sferę stymulować.

Przyjrzymy się jak można stworzyć bezpieczną, rozwojową strefę dla dzieci na dworze. Spróbujemy też zaprojektować własny plac zabaw. Poznamy naturalne pomoce między innymi z kamieni i drewna, stworzone zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori oraz zaprojektujemy własne.

 

7. Małe dziecko w wielkim świecie żywiołów

Mirella Kuszaj, Dorota Czyżykowska


Warsztat poprzez integrowanie wiedzy z różnych dziedzin ma na celu ukazanie jak w prosty sposób wykorzystując dary natury zaszczepić w dziecku ciekawość świata przyrody. Proponowane przez nas wielorakie aktywności dostosowane do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym (także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podkreślenie możliwości wykorzystania ich w terapii) ukazują, że żywioły wspomagają człowieka, ale też mogą nieść zagrożenie. Pokażemy jak przygotować makiety, maty, tace demonstracyjne do lekcji w kręgu a także pomoce do pracy własnej dzieci z zakresu czterech żywiołów.  Pragniemy także przedstawić krótką lekcję rozwojową na temat ognia i jego wykorzystania przez człowieka na przestrzeni czasu.

 

8. Marte Meo & Pomóż mi samemu to zrobić

Ewa Schwarzbach


Marte Meo jest metodą doradczą dla rodziców, wychowawców przedszkolnych,opiekunów,nauczycieli oraz wszystkich pracujących z ludźmi i dla ludzi. Marte Meo w dowolnym tłumaczeniu znaczy osiągnąć coś własnymi siłami.
Metoda ta działa na zasadzie dokładnej analizy krótkich ujęć filmowych. Filmowane są zwyczajne, codzienne czynności jak np.: wspólne spożywanie posiłku, odrabianie lekcji czy zabawa z dzieckiem. Filmy te, po dokładnej analizie, sekunda po sekundzie, pozwalają dostrzec wszystko to co umyka nam w biegu życia codziennego a ma diametralne znaczenie we wspieraniu rozwoju. Dzięki tak dokladnej analizie interakcji, mamy możliwość odkrycia istniejących potencjałów i zdolności naturalnych dziecka, rodzica, opiekuna. Metoda ta bazuje na odkryciu pozytywnych cech i potencjałów oraz uruchomieniu zdolności naturalnych tych osób, na obserwacji a nie na teoriach. Tak jak w pedagogice Montessori wychodzi się od posiadanych zasobów dziecka i osoby dorosłej. Proces wspierania zaczynamy tam, gdzie jesteśmy a nie gdzie chcemy być. Krok po kroku, własnymi siłami dochodzi do pozytywnych zmian i rozwoju istniejącego potencjału. 

Marte Meo ma zastosowanie wszędzie tam gdzie ma miejsce komunikacja, jest szczególnym rodzajem komunikacji dziecka z osobą dorosłą, która szanuje dziecko, towarzyszy mu, je wspiera i motywuje.
Na podstawie krótkich clipów filmowych przedstawię tę metodę, która z powodzeniem znalazła zastosowanie w 42 krajach a od 2016 również w Polsce. W Toruniu pierwszymi wyszkolonymi Marte Meo Praktykami są Panie pracujące w żłobkach Montessori im.Aniołów Stróżów. Metoda Marii Aarts, założycielki Marte Meo, doskonale znajduje zastosowanie w pracy metodą Montessori: okres dzieciństwa jest okresem twórczym, okresem odkrywania potencjałów.   

 

9.  Budowanie tożsamości dziecka poprzez udział w kulturze. Podróż przez wieki i kontynenty

dr Elżbieta Pędraszewska–Iskrzak, Anita Zagrodnik, Małgorzata Łęgowska, Helenka Iskrzak 


Podczas warsztatu uczestnicy „przeniosą się” od czasów prehistorycznych aż do współczesności (z uwzględnieniem podziału na kontynenty) by przeanalizować uczestnictwo dzieci w życiu społecznym, które buduje ich tożsamość. Budowanie tożsamości odbywa się od poziomu JA poprzez rodzinę, społeczność lokalną (miast/region) aż po tożsamość narodową. Uczestnictwo to znajdzie swój wyraz w zabawie, zwyczajach (rytuałach), muzyce/ tańcu i sztuce. Uczestnicy otrzymają przykładowe pomoce potrzebne do realizacji zadań w tym zakresie (na płycie CD/DVD).

 

11. Przypowieści w Katechezie Dobrego Pasterza  

Maria Ludwig


Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane przypowieści biblijne przeznaczone dla dzieci wieku przedszkolnym. Na zajęciach uczestnicy zostaną zaznajomieni ze specyfiką Katechezy Dobrego Pasterza, jej historią. Uczestnikom zostanie przedstawiony profil psychologiczny dziecka w tym okresie, konieczne warunki przygotowania sali przedszkolnej do prowadzenia zajęć. Prezentacja przypowieści ma pomóc wszystkim zainteresowanym poznać i zrozumieć materiał przeznaczony dla dzieci 3-6 lat. Zajęcia będą mieć formę prezentacji

 

12. Dlaczego mówimy innymi językami?

Agnieszka Leszczyńska


Jaki jest sens uczenia się języków obcych? Dlaczego ludy europejskie mówią inaczej? Czy jesteśmy do siebie podobni? To pytania, które często zadają mi uczniowie w mojej dwujęzycznej szkole. Historia Marii Montessori o tym, skąd się wziął język, zainspirowała mnie do stworzenia obrazowego materiału, który wyjaśnia kwestie pochodzenia języków europejskich a jednocześnie odpowiada na te pytania. Warsztaty dedykowane są nie tylko polonistom, ale także nauczycielom języków obcych oraz wszystkim osobom zafascynowanym potęgą języka. 

 

13. Metodyka eksploracyjna w pedagogice Montessori.

dr n.med. Emilia Grzęda


Inspirujący i Interdyscyplinarny warsztat dotyczący zastosowania eksploracji naukowej w pedagogice Montessori. Prezentowane metody pracy oparte na aktualnych neurobiologicznych doniesieniach naukowych są jednocześnie spójne z założeniami Marii Montessori. Podczas spotkania zaprezentuję przykład edukacji eksploracyjnej, gdzie zadania dla każdego uczestnika zmieniają się w przygodę odkrywania, poznawania, tworzenia i działania. Odpowiednio skonstruowana metoda naukowa to sposób na poznanie otaczającego świata i praw nim rządzących w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, to miejsce na myślenie przyczynowo skutkowe, oraz tworzenie i weryfikowanie własnych hipotez, to metoda pracy podczas której dzieci w różnym wieku poprzez samodzielne działanie mogą rozwijać umiejętności i pasje naukowe w sposób dla nich naturalny i przyjazny. Maria Montessori tworząc swą metodę nie posiadała współczesnej nam wiedzy dotyczącej rozwoju mózgu i mechanizmów kognitywnych, jednak poprzez uważną obserwację i podążanie za dziećmi stworzyła ponadczasowy model edukacji, który możemy dziś odkryć na nowo.

 

14. Praca nauczyciela w grupie dzieci od roku do trzech lat wobec wyzwań zmieniającego się świata, modelu rodziny i wychowania

Marta Kowalska, Maria Michalska, Katarzyna Grzeszczak


Przez lata najbardziej popularne systemy edukacji działały na zasadzie nauczyciela jako wszechwiedzącego władcy, Maria Montessori wprowadziła do systemu edukacji nauczyciela jako przewodnika, rozumiejącego potrzeby dziecka. Mimo, że przedszkola i szkoły Montessori cieszą się w dzisiejszych czasach ogromnym zainteresowaniem, spotykamy się z wieloma wyzwaniami, obawami i stereotypami dotyczącymi naszej pracy. Podczas tego warsztatu poruszymy tematy związane z obawami Rodziców ale i nauczycieli podczas adaptacji, pracy własnej, organizacji Sali i dnia w grupie żłobkowej, będzie również czas na zadawanie pytań i dzielenie się swoimi obserwacjami. Podczas warsztatów chciałybyśmy pokazać innowacyjne pomoce dla dzieci w wieku od roku do trzech lat. Specjalnie zaprojektowane i wykonane według autorskich pomysłów.

 

15. Rozwój człowieka poprzez wieki - rozwinięcie Trzeciej Wielkiej Lekcji Marii Montessori  

Maurycy Kustra


W trakcie warsztatów chciałbym podzielić się z uczestnikami PDM swoimi doświadczeniami w edukacji historycznej w szkole Montessori oraz pokazać syntetyczne materiały, które są owocem kilku lat pracy.

Przedstawię materiały pomocne do realizacji tematu Rozwój człowieka poprzez wieki, który jest rozwinięciem Trzeciej Wielkiej Lekcji Marii Montessori. 

Ukażę wagę syntetycznego ujęcia, które obecnie często ulega zatarciu przy skupieniu się nauczyciela na szczegółach. W tym celu zaprezentuję materiał który w syntetyczny sposób podsumowuje różne zagadnienia (np. władza, sztuka, społeczeństwo, gospodarka, domostwa) i ich zmiany poprzez wieki. Materiał ważny pod kątem pedagogiki Montessori, gdyż można z nim pracować horyzontalnie i wertykalnie. A więc można zgłębiać daną epokę w różnych jej aspektach, lub badać dane zagadnienie w czasie, a na koniec wyrobić sobie całościowe spojrzenie. Cezurami czasowymi zastosowanymi w materiale są epoki od prahistorii po współczesność.

Na koniec chciałbym zaprezentować jak w edukacji montessoriańskiej można wykorzystać nowoczesne technologie, które mają olbrzymi potencjał dydaktyczny i z czasem ulegną upowszechnieniu. Próbkę zamieszczam na swojej stronie https://www.facebook.com/pg/Historia-z-Morisem-Montessori-edukacja-domowa-i-materia%C5%82y-online-106394117451799/posts/?ref=page_internal

 

16. Jak przyjąć Krytykę?

Anna Maria Wojtyniak


 „Jeśli nie masz wroga w środku, wróg z zewnątrz nie może cię skrzywdzić.” (afrykańskie przysłowie)

Zatyka cię w piersiach, zaczyna boleć brzuch i pocą ci się dłonie? To objawy stresu.

I w sumie nic dziwnego – niezależnie od tego, jak bardzo czujemy się pewni siebie i znamy swoją wartość, krytyczna ocena nie jest rzeczą ani łatwą, ani przyjemną. W dzisiejszych czasach krytyka jest dla nas tym, czym spotkanie niedźwiedzia było dla naszych praprzodków. Nasz mózg odbiera sygnał o zagrożeniu i daje nam dwa wyjścia: uciekać albo atakować! Krytyka choć nie stanowi fizycznego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, przez nasz emocjonalny mózg jest postrzegana inaczej.

A zatem jak przyjąć krytykę?

Jak mogę zaopiekować się sobą i dać sobie wsparcie?

Kiedy słyszymy krytykę mamy wg Marshalla B. Rosenberga (autora metody Porozumienie Bez Przemocy) dwie opcje wyboru: empatię, czyli zrozumienie, czego dana osoba potrzebuje i szczerość, czyli wyrażenie swoich potrzeb. Obie są potrzebne, jak dwie nogi, ale możemy wybrać jedną w zależności od tego, czego potrzebujemy bardziej. Widzimy, że ktoś jest wzburzony więc może najpierw pokażemy mu, że go rozumiemy, a potem powiemy jak to wygląda z naszej strony. Według Marshalla B. Rosenberga: „Jeśli w krytyce usłyszymy ukryte potrzeby nikt nie będzie w stanie nas obrazić!”

 

17. Znaczenie relacji pomiędzy rodzicem i nauczycielem

Ewa Nikołajew-Wieczorowska


Komunikacja pomiędzy Rodzicami i nauczycielem dziecka to niezwykle ważny obszar współpracy w żłobku, przedszkolu i w szkole. Obie strony doceniają jej znaczenie, ale bardzo często dochodzi pomiędzy Nimi do konfliktów, nieporozumień. Rodzice mają poczucie niezrozumienia potrzeb i wyjątkowości Ich dziecka, z kolei nauczyciele czują się bezsilni widząc, że Rodzice nie realizują Ich wskazówek. Koło się zamyka a wszystko to dzieje się ze szkodą dla dziecka, które niewątpliwie stoi w centrum wydarzeń. Zapraszam do wymiany zdań, ćwiczeń i do podjęcia próby zbudowania skutecznej strategii komunikacji pomiędzy osobami, dla których dobro dziecka jest najważniejsze.

 

18. Bajkoterapia z elementami technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Małgorzata Czerniak


Wierzę z całego serca, że dzieci już w wieku przedszkolnym są w stanie przyswoić podstawy technik terapii poznawczej i wykorzystywać je w codziennym życiu. Mój autorski program, którego treść pragnę przybliżyć szerszej rzeszy odbiorców podczas wykładu/warsztatu jest próbą wyjścia naprzeciw troskom i problemom najmłodszych poprzez bajkę. Wszelkie techniki przedstawiam w sposób wielozmysłowy przez co stają się one bliższe dzieciom. Moja innowacja ma na celu rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, oraz profilaktykę zaburzeń psychicznych u dzieci. W każdej bajce zwracam uwagę na istotę praw dziecka. Połączenie bajkoterapii, poezji, technik terapii poznawczej, relaksacji i uważności uważam za pomost do wewnętrznego „Psycho-kosmosu" każdego małego człowieka. Dorosły towarzysząc dziecku w mentalnej podróży po programie ma okazję zaczerpnąć nowej wiedzy dotyczącej wzajemnego wpływu emocji, myśli i zachowań. Bajki zawierają w swej treści cenne wskazówki do pracy i wspólnych rozmów. Zachęcają zarówno dorosłych jak i dzieci do zmiany lub doskonalenia sposobu wzajemnej komunikacji.

 

19. Taniec w Edukacji Montessori, jako proces twórczy

Katarzyna Ustowska


Warsztat jest poświęcony tematowi edukacji tańca w otoczeniu pedagogicznym Montessori. W jaki sposób taniec może stać się integralną częścią programu, jako język rozwijający zainteresowania otaczającym nas światem, jego kształtami, dźwiękami, strukturami? W jaki sposób inne dziedziny nauki i sztuki mogą stać się inspiracją i materiałem wyjściowym do pracy twórczej w tańcu? Warsztat jest wprowadzeniem do badania „Dance in Cosmic Education” (Taniec w Edukacji Kosmicznej), w którym prowadząca warsztat łączy metody edukacji tańca zakorzenione w praktykach współczesnych twórców, z założeniami pedagogiki Marii Montessori

 

20. Rozwój i potrzeby dziecka w kontekście założeń Montessori i funkcjonowania mózgu.

Marta Lewkowicz


Na warsztatach zwrócę uwagę na to jak ważna jest obserwacja, komunikacja, uważność na dziecko oraz znajomość jego faz rozwojowych w kontekście założeń Montessori, porozumienia bez przemocy, funkcjonowania mózgu dziecka i jego potrzeb rozwojowyych. Powiem o tym czym jest obserwacja i ile przynosi korzyści w poznawaniu i wychowywaniu dzieci. Przyjrzymy się też komunikacji i wpływie na dziecko i relacje z dorosłym. Przypomnę fazy rozwojowe występujące u dzieci w wieku przedszkolnym oraz jak je „wykorzystać” dla zrównoważonego rozwoju. Podyskutujemy o karach i nagrodach, o mówieniu „nie” zarówno przez dzieci jak i dorosłych, o samodzielności dzieci oraz o lękach i barierach jakie mamy w sobie jako dorośli.  

 

21. Projekt – Historia!

Anna Nowak-Ludziejewska


Lekcje historii często są kojarzone z podawczym przekazywaniem wiedzy, wkuwaniem na pamięć dat i władców. Metoda Montessori oferuje wiele materiałów, których celem jest zainteresowanie dzieci tą dziedziną. Starszym uczniom może to nie wystarczać. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać inne metody pracy, między innymi zaczerpnięte z podejścia Lean oraz grywalizacji, które mogą współgrać z metodą Meontessori. Uczestnicy nie tylko będą mogli zainspirować się zaprezentowanymi lekcjami, ale także poczuć na własnej skórze, czy to działa?

 

22. „Opowieść o różach”- lekcja rozwojowa połączona z prezentacją autorskich pomocy rozwojowych

Iwona Rojewska, Renata Staniecka, Agnieszka Zdzienicka


Róże są darem miłości, symbolem piękna i delikatności. Zapraszamy zainteresowane osoby w niezwykłą podróż do świata róż. W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z historią kwiatu róży w życiu człowieka na przestrzeni dziejów . Zaprezentujemy autorskie pomoce rozwojowe z zakresu wychowania kosmicznego, min: historię powstania krzewu róży od starożytności do nowożytności, przedstawimy cykl rozwojowy róży
w czterech porach roku, budowę kwiatu róży- puzzle botaniczne, karty , odmiany krzewu róży
oraz wiele ciekawych i inspirujących propozycji do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane różne metody i ćwiczenia twórcze oraz techniki teatralne, min teatr Kamishibai- Teatr z papieru. Uczestnicy warsztatu otrzymają książeczkę
„Opowieść o różach”, która mamy nadzieję stanie się inspiracją do dalszych poszukiwań i budowania zachwytu nad pięknem otaczającego świata w pracy z dziećmi

 

23. Dziecko i natura - o znaczeniu przyrody we wczesnym dzieciństwie w pedagogice Marii Montessori

Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka


W czasie trwania spotkania przedstawimy związek myśli pedagogicznej Marii Montessori z celami i założeniami edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Przyjrzymy się obecności i przebywaniu dziecka w otoczeniu przyrody już od wczesnych lat dzieciństwa. Zwrócimy uwagę jakie ma znaczenie dla rozwoju dziecka bezpośredni kontakt z naturą. Co sprawia, że dzieci w sposób naturalny potrafią wyrażać troskę o środowisko, uczą się postawy szacunku, odpowiedzialności a jednocześnie delikatności oraz kształtują pewną wrażliwość wobec świata natury. Zaprezentujemy przykłady aranżacji otoczenia wewnątrz budynku żłobkowego, jak również na zewnątrz (ogród). Uczestnikom warsztatów pokażemy przykładowe aktywności dziecięce oraz zaproponujemy samodzielne wykonanie obrazka/kompozycji z naturalnych materiałów, jako przykładu /elementu wystroju sali żłobkowej.

 

24. Historie ze szkatułki – kreatywne wspieranie i rozwijanie kompetencji językowych dzieci.

Ewa Pietrek, Małgorzata Madejczyk


„Wyobraźnia jest podstawą ludzkiego umysłu, który konstruuje i tworzy.” (M. Montessori)

W trakcie naszych warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania wybranych metod prezentacji opowieści stosowanych w pracy z dziećmi w wieku młodszym. Faza wrażliwa na rozwój języka u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych jest niezwykle istotną kwestią. To, co je otacza powinno oddziaływać całościowo, a więc na strefę fizyczną, poznawczą, społeczną i emocjonalną. Każde dziecko powinno mieć możliwość bezpośredniego działania, doświadczania, przeżywania, a zapewnienie warunków takiej wielostronnej aktywności intensywnie rozwija wszystkie procesy psychiczne i w sposób istotny stymuluje jego rozwój.

Historie ze szkatułki to opowiadania ukryte w pudełkach, zawierające tajemnicze figurki bohaterów oraz elementy scenerii.

Kamishibai – „papierowy teatr”, technika opowiadania wykorzystująca plansze z ilustracjami, wywodząca się z Japonii.

Opowieści dźwiękowe – opowiadania o uproszczonej budowie, z wykorzystaniem prostych instrumentów.

Prezentując wybrane techniki, podzielimy się tym, w jaki sposób zachęcamy dzieci najpierw do aktywnego odbioru treści (słuchania), a później do samodzielnego działania, angażując w to zmysły. Techniki te są również jednym ze sposobów wspierania twórczego rozwoju dziecka.

 

25. "Staruszek czas i ptaki"- lekcja rozwojowa z wykorzystaniem baśni bułgarskiej.

Ewelina Guz (prowadząca), Anna Skrzetuska 


 Warsztat oparty na krótkiej baśni bułgarskiej pt. "Staruszek czas i ptaki", w której treści zostały ujęte w metaforyczny sposób zmiany zachodzące w przyrodzie pod wpływem czasu. Podczas warsztatu pojawi się autorska pomoc inspirowana utworem - tytułowe ptaki. Wspólnie z uczestnikami postaramy się odkryć ich symbolikę. Baśń stanie się także inspiracją do działań aktywizujących zmysły. Zainteresowani będą mieli możliwość pobudzać swoje zmysły między innymi w kontakcie z pojemnikami, butelkami i woreczkami sensorycznymi. Warsztat ma być okazją do wymiany pomysłów i inspiracji związanych z tworzeniem pomocy rozwijających zmysły dziecka oraz budujących jego samodzielność i niezależność. Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori oraz zagadnieniami związanymi  

 

26. TWÓRCZE WYŁADOWANIE – Obcowanie ze sztuką i twórczość dzieci.

Natalia Michałowska


Dziecko swój świat tworzy w sposób pierwotny i instynktowny. Barwy i formy stają się w rękach dziecka elementem zabawy. Układa je jak klocki, budując coraz to nowsze przedstawienia. Wyraża swój świat tak, jak potrafi najlepiej. Podczas warsztatu dowiemy się dlaczego warto wprowadzać sztukę do grup Montessori, poznamy różne techniki pracy z dziećmi. To informacje doskonałe do wykorzystania także przez rodziców.

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą dowiedzieć się: Czym jest sztuka dziecka? Jakie ogromne znaczenie ma w jego rozwoju? Jak pomóc dziecku kształtować i rozwijać kompetencje plastyczne? Po co nam sztuka? Jakie prace mogę zaproponować mojemu dziecku, z jakich materiałów korzystać? Skąd czerpać inspiracje? Czy w przedszkolu Montessori jest miejsce na sztukę i jak ją wpleść do codziennej pracy? 

 

27. ,,Kiedy słońce było Bogiem" - czyli podróż poprze z mitologie i wierzenia z całego świata

Kamil Kowalewski


Podczas naszego spotkania zaprezentuję Państwu autorski pomysł na uzupełnienie o nowe treści trzech pierwszych Wielkich Lekcji Marii Montessori na drugim poziomie edukacyjnym (10-13lat). Włączymy do omawianych tematów zagadnienia humanistyczne z praktycznymi ćwiczeniami, edukacją językową, matematyczną, kosmiczną, techniczną i artystyczną. Udamy się w podróż poprzez mitologie i wierzenia z różnych stron świata, ze szczególnym uwzględnieniem mitologii słowiańskiej. Zaprezentuję Państwu jej piękno i oryginalność. Poszukamy podobieństw i różnic w odniesieniu do historii zaczerpniętych od innych narodów. Skupimy się głównie na stworzeniu Wszechświata, powstaniu życia na Ziemi i pierwszych ludziach, ale nie zabraknie również treści wychodzących poza te zagadnienia. Porozmawiamy o tym jak ważne jest kształtowanie własnej, indywidualnej tożsamości oraz poszukiwanie swojego miejsca nie tylko w mikro-wspólnotach, ale także w globalnej i międzyplanetarnej wiosce, na Ziemi i w Kosmosie. Wspólnie przeanalizujemy jak ważne jest dążenie młodego człowieka do samoświadomości i w jaki sposób wpływa na jego działania, myślenie, odczuwanie, interpretowanie świata. Zaprezentuję autorskie pomoce montessoriańskie oraz pomysły na pracę z dziećmi kompatybilne z prezentowanymi treściami, wspierające rozwój dziecka i zachęcające je do dalszych poszukiwań.

 

28. Piękno spokoju, czyli relaksacja i wyciszanie negatywnych emocji w codziennej pracy grup Montessori

Katarzyna Gaworska, Marzena Kocowska


Codzienność dostarcza ogromnej ilości bodźców. Świat pędzi coraz szybciej, a dzieci nie umieją zatrzymać się, odetchnąć, pobyć ze sobą w ciszy, zrelaksować się. Możemy i powinniśmy je tego nauczyć. Tego, czyli - ogólnie mówiąc - radzenia sobie ze stresem, który wynika z trudności życiowych. Podczas warsztatów przedstawione zostaną proste ćwiczenia odprężające, rozluźniające, zapobiegające lub zmniejszające stres, zwiększające wydajność umysłową. Mogą one być stosowane w celu obniżenia nadmiernej pobudliwości i agresji wśród uczniów.

 

29. Kreatywne techniki tworzenia materiałów montessoriańskich.

Katarzyna Michalik


Podczas warsztatu będziemy omawiać zmiany jakie zachodziły w technikach tworzenia materiałów od czasów Marii Montessori do dziś. Poznamy techniki pracy i tworzywa, które pomogą uatrakcyjnić warsztat pracy nauczyciela i pedagoga. Dowiemy się w jaki sposób możemy wykorzystać nową technologię, druk 3D w tworzeniu pomocy. Poznamy wady i zalety drukarki 3D, możliwości jej wykorzystania przez każdego pedagoga i nauczyciela Montessori. W części praktycznej warsztatu uczestnicy warsztatów będą mieli okazję kreatywnie użyć różnych materiałów takich jak drewno, filc, panel winylowy, mozaika szklana, orzech włoski.  Będziemy wypalać w drewnie, pisać na różnych nietypowych podłożach, wykorzystywać 

gotowe wydruki 3D do tworzenia nowych pomocy montessoriańskich. Każdy z uczestników stworzy fragment własnego niepowtarzalnego materiału odpowiadającego potrzebom dzieci w jego placówce.

 

30. Kwiaty kosmicznej łąki – aspekt astronomiczny w edukacji kosmicznej Marii Montessori

Monika Pawluczuk–Solarz


Celem warsztatu będzie zaprezentowanie autorskiego programu zajęć astronomicznych dla dzieci, a tym samym rozszerzeń do Pierwszej Wielkiej Lekcji – opowieści o powstaniu wszechświata, tak, aby budzić zdumienie, zachwyt i rozwijać pasję poznawczą. Tematyka kosmosu i jego tajemnic, znajdzie swe odbicie w dziecięcych naukowych eksploracjach zagadnień związanych z narodzinami galaktyk, urodą mgławic planetarnych, życiem i śmiercią gwiazd, rolą Słońca i osobliwościami Słonecznej Rodziny. Zajmiemy się także obiektami transneptunowymi, jak również zjawiskami mającymi związek z oddziaływaniem Słońca na planety Układu Słonecznego. Całość prezentacji będzie swoistą próbą ukazania dziecka jako istoty osadzonej w harmonijnej naturze wszechświata, a także dziecka, jako odbiorcy kultury związanej z Uniwersum.  

 

31. Woda źródłem życia na Ziemi - Lekcja rozwojowa do wykorzystania w pracy z dziećmi na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Edyta Chomczyk, Elżbieta Iwaniuk, Katarzyna Siemieniako, Ewa Gutowska


Kiedy odkręcamy kran, zazwyczaj nie myślimy o tym, jak cenna i niezwykła substancja spływa nam po rękach. Woda to jeden z nieodłącznych składników potrzebnych, by cała nasza planeta mogła funkcjonować prawidłowo. Towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia. Ale czy wiemy jakie tajemnice kryje w sobie? Skąd się wzięła? Jakie ma właściwości? W jaki sposób powinniśmy o nią dbać, aby nie zabrakło jej nam i przyszłym pokoleniom na Ziemi? Skąd i jak trafia do naszych domów? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać podczas poznawania wędrówki kropelki wody. Omówimy obieg wody w przyrodzie, wyjaśniając jak powstają chmury i jakie są ich rodzaje. Poznamy stany skupienia wody oraz jak dochodzi do ich zmiany. Zaprezentujemy lekcję rozwojową z wykorzystaniem autorskich pomocy do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi metodą Marii Montessori. Warsztat dostarczy uczestnikom pomysłów do pracy z dziećmi na etapie wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Wspólne spędzenie czasu stanie się inspiracją do dalszych odkryć i poszukiwań.

 

32. Montessoriańska ortografia w klasach IV–VI  

Katarzyna Nowak


W jaki sposób na drugim stopniu edukacji (9–13 lat) wprowadzać zasady ortografii, aby nie zanudzić młodych ludzi? Czy można się bawić ortografią? Jak i jakie przygotować pomoce? Dlaczego w nauce ortografii sprawdza się „najbardziej niesprawiedliwa gra na świecie”? Będzie to opowieść o wybranych wątkach z ortografii, jej historii, bogactwa leksykograficznego. Oprócz teorii będzie można zapoznać się z materiałami i pomocami służącymi do pracy nad tymi zagadnieniami. Nie zabraknie również ciekawostek związanych z ortografią. Dlaczego sprawia trudność zarówno obcokrajowcom, jak i rodzimym użytkownikom języka? Czemu jeśli sięgamy w domu po słownik, to częściej po ortograficzny niż języka polskiego? Czy dyktanda mają jeszcze sens i jak w nauce ortografii sprawdzają się kolory oraz pamięć mięśniowa? Na co warto zwrócić uwagę podczas pracy z trudnościami ortograficznymi, tak by wpływała ona również na zasób słownictwa i umiejętność rozumienia tekstu oraz pomagała w analizowania faktów z różnych obszarów języka polskiego. Zapraszam do podróży przez krainę pełną pomocy zgodnych z pedagogiką Montessori.

 

33. „Świat przyrody wokół nas- jak wykorzystać zainteresowania przyrodnicze dzieci

Marzena Grudzińska, Magdalena Podczasi, Agnieszka Kacprzak  


 W jaki sposób na drugim stopniu edukacji (9–13 lat) wprowadzać zasady ortografii, aby nie zanudzić młodych ludzi? Czy można się bawić ortografią? Jak i jakie przygotować pomoce? Dlaczego w nauce ortografii sprawdza się „najbardziej niesprawiedliwa gra na świecie”? Będzie to opowieść o wybranych wątkach z ortografii, jej historii, bogactwa leksykograficznego. Oprócz teorii będzie można zapoznać się z materiałami i pomocami służącymi do pracy nad tymi zagadnieniami. Nie zabraknie również ciekawostek związanych z ortografią. Dlaczego sprawia trudność zarówno obcokrajowcom, jak i rodzimym użytkownikom języka? Czemu jeśli sięgamy w domu po słownik, to częściej po ortograficzny niż języka polskiego? Czy dyktanda mają jeszcze sens i jak w nauce ortografii sprawdzają się kolory oraz pamięć mięśniowa? Na co warto zwrócić uwagę podczas pracy z trudnościami ortograficznymi, tak by wpływała ona również na zasób słownictwa i umiejętność rozumienia tekstu oraz pomagała w analizowania faktów z różnych obszarów języka polskiego. Zapraszam do podróży przez krainę pełną pomocy zgodnych z pedagogiką Montessori.

 

34. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w twórczej drodze ku normalizacji

dr Joanna Swędrak-Zawada 


Każde dziecko jest wyjątkowe. Każde dziecko jest inne. Różnorodność jest zjawiskiem naturalnym, wywierającym pozytywny wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie człowieka. Stosowane w pedagogice Montessori wsparcie przejawiające się niesieniem pomocy innym uczy akceptacji i szacunku do różnorodności, jak również otwiera zupełnie nowe obszary poznania. Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi służy przede wszystkim wspieraniu ich rozwoju społecznego, wzmacnianiu samodzielności, umiejętności radzenia sobie w otaczającym świecie. Maria Montessori uważała, że tylko poprzez wolny wybór człowiek może zgłębić swoją osobowość, zainteresowania, zdolności, kreatywność, rozwinąć i poznać samego siebie. Doświadczenie wolności i odkrycie siebie prowadzi do pełnej normalizacji.

Podczas warsztatu spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

  • W jaki sposób kierować procesem edukacji dziecka ze SPE by mimo posiadanych dysfunkcji mogło osiągnąć normalizację
  • Zmierzymy się z zagadnieniem cierpliwości (zarówno nauczyciela jak i ucznia), oczekiwania na sukces, komunikacji, w odpowiednio przygotowanym otoczeniu.
  • Poszukamy rozwiązań na pełne, zgodne potrzebami uczestniczenie dziecka w codzienności.
  • Spróbujemy zgłębić misję nauczyciela Montessori w odniesieniu do pracy z dzieckiem o SPE (ograniczenia, stereotypy, brak wiary w możliwości dziecka, trudności z ufnością, lęk przed daniem wolności)
  • Wreszcie przyjrzymy się funkcjonowaniu dzieci w grupie szkolnej w kontekście wolnego wyboru i realizacji ich potrzeb (filmy, zdjęcia, konkretne przykłady)

 

35.  Impresyjne lekcje rozwojowe inspirowane małymi opowieściami

Katarzyna Chachuła, Anna Doroszuk-Sikora, Sylwia Szajda


 Lekcje impresyjne poprzez wykorzystanie opowieści, inspirują dzieci/uczniów do poszukiwań 

i aktywnego korzystania z materiałów podstawowych lub uzupełniających. Skuteczny nauczyciel powinien mieć talent do opowiadania prostych historii tak, aby zainteresować dzieci/uczniów określonym tematem lub dziedziną wiedzy. (Gdańsk 2018). Podczas warsztatów będziecie państwo czynnie uczestniczyć w dwóch autorskich lekcjach rozwojowych wprowadzających dzieci:

1.W obszar ćwiczeń praktycznego życia, w oparciu o opowiadanie H. Ch. Andersena
pt.: „Imbryk” oraz materiał „serwis do herbaty”. Odkryjemy również przed Państwem ciekawostki i tajniki związane z powstawaniem różnych rodzajów herbat.

2.W obszar edukacji matematycznej, w oparciu o opowiadanie pt.: „Jesienny spacer”
A. Doroszuk-Sikory oraz materiał „kolorowe liczby”.

Podzielimy się również naszymi doświadczeniami, które pozwolą na ukazanie dzieciństwa jako kluczowego i twórczego okresu w życiu każdego człowieka. Podczas warsztatów będą Państwo mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w ich przebiegu i spojrzenia na zaprezentowane propozycje lekcji z perspektywy dziecka.

 

 

36.  Język angielski w grupie mieszanej wiekowo

Katarzyna Rewilak, Iwona Połeć


"(...) Przedmioty otaczające dziecko wywołują w nim tak duże zaciekawienie i zainteresowanie, że przenikają do głębi jego życia. Podobnie jest z nastawieniem i absorbowaniem mowy. M. Montessori twierdzi, że mowa wzbudza w dziecku taki zachwyt, wrażenie tak silne, że dziecko całym sobą przygotowuje się nie tylko do jej odbioru, ale i naśladowania jej." (Barbara Surma, Edukacja językowa w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori)

Tego dziecięcego zachwytu i zaciekawienia otaczającą rzeczywistością doświadczamy codziennie w pracy z naszymi dziećmi. Tym doświadczeniem chcemy się z Wami podzielić.

Warsztat, który chcemy zaproponować, oparty jest na doświadczeniu wynikającym z połączenia roli nauczyciela j. angielskiego z rolą wychowawcy grupy. Chcemy opowiedzieć o tym, jak zachęcić dzieci do nauki obcego języka, podczas, gdy one nie czują takiej potrzeby – przecież do nawiązania kontaktu z najbliższymi wystarcza im język ojczysty.

W czasie warsztatu chcemy zaprezentować materiały, z którymi dzieci mogą pracować samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, także tego, który nie zna języka angielskiego.

Stopień trudności materiałów dostosowany jest dla grupy mieszanej wiekowo. Mogą z nimi pracować zarówno starsze, jak i młodsze dzieci. Starsze mogą pomagać młodszym – chętnie to robią – wchodza w rolę nauczyciela.

 

37.  Montessori/edukacja domowa – powiązania i łączone myśli (praktyka z klas 1/3)

Natalia Czaja


Dwa bardzo popularne dziś hasła - metoda Montessori i edukacja domowa. Warsztaty mają na celu przybliżenie myśli, w których się łączą i miejsc, w których rozdzielają. Co można wynieść z jednego i drugiego dla siebie oraz swoich działań wychowawczych

 

38.  „Ziemia to dom dla wszystkich” – wychowanie proekologiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Elżbieta Jasińska, Małgorzata Grzybowska, Paulina Górecka, Ewa Zaniewska


Dawniej ludzie żyli w zgodzie z przyrodą. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego człowiek zaczął naszą planetę bardzo intensywnie eksploatować. Pomimo olbrzymiej ingerencji istnieją obszary, gdzie przyroda jest dzika i czysta, ale mamy ich coraz mniej, a wiele z nich jest zagrożonych. Jeśli ludzie nie będą troszczyć się o przyrodę, za kilkanaście lat na Ziemi może już nie być wielu zwierząt i roślin, które jeszcze dziś żyją. Choć kondycja środowiska przyrodniczego jest zła, ludzie mogą się przyczynić do zatrzymania procesu jego niszczenia, poprawienia jego stanu. Trzeba jednak nauczyć się jak żyć ekologicznie i szanować naturę. Podczas warsztatu zaprezentujemy jak podnosić świadomość ekologiczną dzieci, aby samodzielnie dochodziły do określonych praw i zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski. Maria Montessori uważała, że zadaniem wychowania jest rozwijanie w człowieku zdolności do odpowiedzialności za świat i zachowanie tego, co zostało mu powierzone.

 

39.  Jak muzyka i taniec mogą wpłynąć na rozwój dziecka. Warsztat praktyczny

Grzegorz Stolarski


Podczas warsztatu chciałbym ogólnie przedstawić uczestnikom Teorię uczenia się muzyki wg prof. Edwina E. Gordona, która sprawdza się w pracy z dziećmi w każdym wieku już od życia płodowego. Teorię poprę przykładami praktycznymi. Podczas warsztatu będzie dużo radości, muzykowania i tańca. Czasami niewiele potrzeba, aby dać dziecku radość, która będzie zarazem nauką. Chciałbym dać uczestnikom kilka rozwiązań, które później będą mogli wykorzystać w swojej pracy z dziećmi i w swoim życiu

 

40.  Pedagogika M. Montessori w domu i instytucjach 

Justyna Mytlewska


41.  Panel dyrektora: Administrowanie placówką Montessori z zastosowaniem programu „e-przedszkole

Michał Napierała, Paweł Podbielski 

Podzielimy się doświadczeniem zarządzania specyficzną firmą jaką jest przedszkole z użyciem programu e-przedszkole i pokazanie ułatwień jakie ten program daje w codziennej pracy.