PDM

 • 1--baner-2019.jpg
 • 2--baner-2019.jpg
 • 3--baner-2019.jpg

Warsztaty

1. GrooveLAB i pedagogika Marii Montessori, aktywne muzykowanie w sferze muzyki popularnej

Andreas Kopfmann


Zaprezentuję sposób pracy w „GrooveLAB“. Jak z powodzeniem zrealizować „pracę wolną“ i proces uczenia się gry na instrumencie, np. gitarze, gitarze basowej, perkusji itp. Jak pracuję muzycznie z dziećmi w wieku 5-8 lat i dziećmi w wieku 8-18 lat. Poznamy nasze materiały i będziemy z nimi pracować. Będzie to bardzo praktyczny warsztat, w trakcie którego na zakończenie sami będziemy wspólnie muzykować.

 

 

2. Piękny człowiek w pięknym świecie z perspektywy seniorów w geragogice montesssoriańskiej

Christine Mitterlechner


Starzenie się i wiek podeszły jest w naszym społeczeństwie postrzegany zwykle jako faza życia naznaczona deficytem i stratą. Gdy urzeczywistnimy zasady montessoriańskie w trzeciej i czwartej fazie życia, wówczas podeszły wiek mimo pewnych ograniczeń i szczególnych potrzeb może być absolutnie przeżywany jako „piękny“ w „pięknym“ świecie.

Koncepcja L³M – radość uczenia się przez całe życie według zasad Montessori (marka zastrzeżona w Europie i USA) jest bardzo efektywną metodą wspierania seniorów w procesie radzenia sobie z codziennym życiem. Jeśli uda się zmotywować seniorów do samodzielności, jeśli dzięki aktywności zyskają większą pewność siebie, jeśli przede wszystkim wzmocni się ich w ich codziennej egzystencji, wówczas, jak dowiedziono, poprawie ulegnie jakość ich życia. Mimo ograniczeń i chorób życie staje się drogocenne i warte przeżywania.

Lekcje ciszy drogą do „pięknego świata“ – do pokoju, uważności, empatycznych relacji z innymi

Ingeborg Müller-Hohagen, Christa Kaminski

„Cisza była objawieniem. Nigdy bym nie pomyślała, że dzieci w taki sposób pokochają tę tajemniczą prostą rzecz jaką jest cisza.“

         Maria Montessori, Kinder sind anders, Monachium dto. 1992, s. 43

W naznaczonych pośpiechem, niespokojnych czasach dzieciom i młodzieży coraz trudniej zatopić się we własnych myślach, odnaleźć i poczuć siebie samego, skoncentrować się na jednej rzeczy.

Jak może powstać przepełniony pokojem i uważnością, „piękny“ świat?

Dzięki ludziom, którzy

   • pozostają w harmonii z sobą samymi i światem,
   • przejmują odpowiedzialność za siebie i swój świat,
   • żyją i działają, koncentrując się na swym przepełnionym miłością wnętrzu i obierając je za punkt wyjścia.

Nasze doświadczenie mówi, że regularne „lekcje ciszy“ mogą pomóc dzieciom i młodzieży rozwinąć i wykształcić owe cenne cechy.

 

 

3. Opowieść o powstaniu Wszechświata i O wielkiej rzece

Verena Maria Welser


Prezentacja opowieści O powstaniu Wszechświata jest bardzo ważna w edukacji kosmicznej z uwagi na zawartą w niej główną ideę tej edukacji.              

Dla nauczycieli istotne jest, jak w tym kontekście aranżować przegotowane otoczenie. Uczestnicy dowiedzą się i przedyskutują z prowadzącą, co jest potrzebne w otoczeniu, aby w/w opowieści nie tylko zaprezentować, ale co same wnoszą do planowania dalszej edukacji( materiały, inne prezentacje i opowieści). W czasie warsztatu prowadząca chętnie odpowie na pytania. Jeśli wystarczy czasu zaprezentowana będzie opowieść O Wielkiej Rzece.

 

4. Jak na zewnątrz, tak wewnątrz (Wie aussen - so innen)

Carolina Abel


To, czym i w jaki sposób zajmujemy się na zewnątrz, ma znacznie dla naszego wnętrza. Na wybranych przykładach klasycznych pomocy Montessori oraz samodzielnie opracowanych, możemy tego doświadczyć. Nasz przykład oddziaływuje na dziecko. Jakie wzorce mu dajemy? Jak towarzyszymy dziecku? Warszat będzie połączeniem prezentacji, samodzielnej pracy i dyskusji.Proszę zabrać ze sobą kartki papieru, przybory do pisania, kredki, ołówek, cyrkiel, linijkę i gumkę.

 

5. Praca z dziećmi nad pięknym światem (Working together with children on a beautiful World)

Mirjam Stefels


Wszyscy będą żyć w harmonijnym świecie. Jak możemy to rozpocząć w klasie Montessori z małymi dziećmi?                                            

Co potrzebujemy wiedzieć i jakie aktywności możemy zaoferować dzieciom? Ten warsztat jest interaktywny i dostarczy wam pomysłów do pracy z dziećmi w każdym wieku.

 

6. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu metodą Montessori

Maria Michalska, Katarzyna Grzeszczak, Marta Rakowska 


Każdy człowiek jest inny, ma inne możliwości poznawcze,intelektualne i emocjonalne, ta indywidualność sprawia, że każdy jest piękny na swój cudowny sposób. Jednak czasem rozwój jest nieharmonijny, wymaga wsparcia zarówno od strony terapeutycznej jak ootoczenia w jakim wychowuje się dziecko. Nauczyciel montessoriański tworzy otoczenie, które samo w sobie jest terapeutyczne w działaniu. Minimalistyczna przestrzeń, estetyczne  materiały i prostota w jakie się ich używa dają ogromne wsparcie dzieciom z autyzmem.

 

7. Terapeutyczna wartość pedagogiki Marii Montessori. Praca dziecka w grupie integracyjnej.

Małgorzata Bełczącka, Jolanta Sendys


„Człowiek jest zależny od innego człowieka i każdy musi przyczyniać się do istnienia wszystkich”. Słowa Marii Montessori wypowiedziane ponad 100 lat temu są niezwykle aktualne w dzisiejszym świecie. Szczególnej wagi nabierają w placówce integracyjnej, gdzie wspólnie w atmosferze miłości, wolności i tolerancji buduje świat mały człowiek. Chcemy pokazać piękno które zauważamy w każdym – zarówno tym, obdarzonym zdolnościami i talentem jak i tym, który do aby uzyskać upragniony sukces zmierza do niego drogą znacznie trudniejszą. Podczas warsztatów zaprezentujemy autorskie pomysły pomocy i lekcji rozwojowych które w codziennej pracy z dziećmi w przedszkolu integracyjnym, w grupie pracującej metodą Marii Montessori spełniają rolę nie tylko edukacyjną ale głównie terapeutyczną. Niektóre z nich powstały z myślą o dziecku o szczególnych potrzebach edukacyjnych, inne – przeznaczone dla dzieci pragnących rozszerzać swoje zainteresowania. Piękny człowiek, to człowiek dobry,odpowiedzialny, zauważający innych i razem z innymi tworzący rzeczywistość. Takie są nasze dzieci.

 

8. Człowiek od A do Z

Beata Ogórek–Lubarska, Alicją Malinowską, Paweł Lubarski


Człowiek jest istotą bardzo złożoną. Trudno jest więc przedstawić całą prawdę i wiedzę o nim. Czy to jak wyglądamy, jak sięzachowujemy wiernie odwzorowuje nasze prawdziwe oblicze. Na bazienaszych zachowań, postaw i emocji kształtują się osobowości naszychwychowanków czyli małych ludzi. Pragniemy przedstawić ciekawe pomysły zabaw i pomocy obrazujących tę wyjątkową istotę, a między innymi szczególną wiedzę od A - czyli  aktupoczęcia aż do Z ... . 

Ale ta litera zostanie rozwinięta podczas warsztatu.

 

9. Piękny człowiek integralną częścią pięknej przyrody

Ewa Barbara Gutowska, Sylwia Murawska, Katarzyna Urbanowicz-Mackiewicz


Nasz świat jest różnorodny, a jego piękno przejawia się w wielu wymiarach. Każde piękno ma swoje źródło w harmonii zaprojektowanej przez naturę. Podczas warsztatu przedstawimy piękno przyrody, które towarzyszy człowiekowi od samego początku jego bytowania na ziemi. To dzięki pracy natury, jesteśmy w stanie cieszyć oczy pięknymi widokami. Człowiek jest częścią przyrody, stanowi z nią integralną jedność, więc wartością nadrzędną powinno być dla niego dbanie o przyrodę. Od ludzkiej działalności jest uzależnionych wiele istnień. Mamy prawo do życia na Ziemi i korzystania z jej dobrodziejstw, ale mamy też obowiązek rozumienia jej harmonii i poszanowania jej praw. Podkreślimy znaczenie doświadczeń zmysłowych w odkrywaniu piękna lasu, ze szczególnym zaangażowaniem dotyku, wzroku i słuchu. Odsłonimy tajemnice lasu, by dostrzec jego wartości.

 

10. Edukacja polonistyczna i historyczna w klasach wczesnoszkolnych – wartości poznawcze i budujące wspólnotę

Agnieszka Tlaga, Anna Kaszewska


Oprócz materiałów montessoriańskich przygotowujemy w otoczeniu dzieci inne narzędzia do poznawania rzeczywistości. Lektury i opowieści w klasie wczesnoszkolnej pozwalają lepiej zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość. Na naszym spotkaniu chcemy opowiedzieć, jak ważne jest czytanie książek i opowiadanie dzieciom historii, ile to niesie korzyści i radości. Pokażemy Państwu utwory, które nas zachwyciły, skłoniły do refleksji czy zadziwiły. Porozmawiamy także o lekturach w klasach szkolnych: co zrobić, aby nie były nudne. Jak wprowadzić uczniów w historię i opowiemy, jak ważne jest zrozumienie, w jakim miejscu jesteśmy, co zawdzięczamy innym, jakie są nasze korzenie.

 

11. Wehikułem czasu przez świat - pojęcie czasu w oczach dziecka

Marzena Grudzińska, Sylwia Skonieczna


Warsztaty pokazują jak trudne czasami dla dziecka jest umiejscowienie przez niego w czasie siebie-własnej osoby. Bardzo ważne jest, aby pomóc dziecku w zrozumieniu koncepcji (pojęcia czasu) i jak czas może być mierzony. Ludzkość wzrastała z czasem, rozwijała się. Z dzieckiem dzieje się to samo. Każde ludzkie działanie zostawiało swój znak w historii- od działań najprostszych do najbardziej złożonych. Warsztaty pokazują propozycje, w jaki sposób można kultywować piękno życia rodzinnego.Jak sprawić,aby dziecko poczuło się częścią otaczającego go świata- pięknego świata, ale również uswiadamia nam, że każdy z nas zależy od innego człowieka.

 

12. Sztuka słuchania z empatią

Anna Maria Wojtyniak


Nasze słuchanie często jest wybiórcze i mało uważne. Zdarza się, że przestajemy słuchać, bo zaczynamy przypominać sobie w głowie jakąś swoją historię lub zastanawiamy się już nad swoją odpowiedzią. Porozumienie Bez Przemocy określa Empatię dla drugiego człowieka, jako “przebywanie w jego domu”. Empatia to towarzyszenie komuś, kierowanie swojej nieoceniającej uwagi na jego doświadczenie. Kiedy przebywam “u siebie”, daję empatię sobie. Kiedy przebywam u kogoś, oferuję swoją obecność jemu. Chcąc towarzyszyć komuś empatycznie, warto zatem zadawać sobie pytanie “w czyim domu przebywam? Jak chcę tam przebywać z drugim człowiekiem?” Co wzmacnia, a co blokuje empatyczna komunikację? Jeśli najważniejszą istotą empatii jest uważność na emocje drugiego człowieka, rozpoznawanie ich i ukrywających się za nimi potrzeb, “zabójcą empatii” jest takie zachowanie, które koncentruje się na czymś innym niż pozostawanie w kontakcie z tym, co jest.

 

13. Od Lascaux do współczesności – czyli lekcja o historii sztuki

Joanna Swędrak-Zawada


Temat warsztatu nawiązuje do myśli przewodniej PDM. Podejmuje zagadnienie sztuki jako pięknego obszaru niezbędnego w kształtowaniu się osobowości pięknego Człowieka. Sztuka odwołuje się do wyobraźni człowieka, odpowiada naturalnemu porządkowi związanemu z jego rozwojem, uczy tolerancji, różnorodności interpretacji oraz otwartości, rozwija zmysł estetyczny.

Warsztat przedstawia krótką historię rozwoju sztuki. W prosty sposób omawia kilka najważniejszych dzieł sztuki od rysunków naskalnych w Lascaux po współczesne instalacje i łączy je z najważniejszymi kierunkami, tematami i technikami w malarstwie i rzeźbie, oferując jednocześnie uczestnikom wyzwanie w postaci stworzenia swojego działa według wybranej techniki malarskiej. Kluczowym wydaje się doświadczenie sztuki, oraz samodzielne jej kreowanie, jak również podzielenie się wrażeniami i odczuciami związanymi z tworzeniem.

 

14. Piękny nauczyciel w pedagogice Montessori

Ewa Nikołajew–Wieczorowska


Co to znaczy być nauczycielem Montessori? Co decyduje o wewnętrznym pięknie nauczyciela?     W jaki sposób tworzę swoje wewnętrzne piękno i jak o nie dbam?

Pedagogika Montessori to nie tylko materiały, metodyka i sala. To także my – nauczyciele, rodzice – czyli osoby, które tworzą dobrze przygotowane otoczenie.

Prowadząc studia podyplomowe z pedagogiki Montessori sporo czasu przeznaczam na te właśnie tematy. Korzystając z okazji – dzielę się nimi także z Wami. Zapraszam na kolejny warsztat o nas samych.

 

15. Polska oczami przedszkolaka

Jolanta Szafrańska


Warsztat prezentuje część realizacji tematu poświęconego poznawaniu Polski z perspektywy przedszkolaka. To pomysły na przybliżenie dzieciom regionów etnograficznych, przyrodniczych Polski. Celem jest pomoc dziecku zrozumieć jego role jako człowieka odpowiedzialnego za swój kraj, realizującego swoje dążenia do poznania świata, odnajdującego się w swojej lokalnej rzeczywistości – regionie etnograficznym i nie tylko. Dziecko poznaje różne wartości (kultura, muzyka, sztuka itd.). Dziecko rozwija poczucie piękna i estetyki w oparciu o polską sztukę ludową. Uczy się współdziałania i tolerancji w zgodzie z ludźmi i przyrodą z różnych regionów Polski, poznając różnice w mowie, stroju ludowym, kuchni i innych obszarach. Uczy się dbać i doceniać najbliższe środowisko przyrodnicze. Warsztat stanie się inspiracją do dalszych odkryć i poszukiwań związanych z Polską.

 

16. Opowiadać każdy może

Monika Ogrodowczyk


Każdy lubi opowieści, zwłaszcza dzieci. O czym możemy opowiadać? O otaczającym nas świecie, o problemach, radościach, wymyślonych rzeczach. Opowieści sprawiają, że świat jest piękniejszy i lepszy. Podczas warsztatu postaram się pokazać jaki znaczący wpływ mają opowieści na zainteresowanie dzieci danym tematem. Opowiedzieć można wszystko. Opowieść może być wstępem do każdego przedmiotu w szkole. Każdy może opowiadać.

 

17. PLAY IT LOUD. Narzędzia do pracy z dzieckiem nieśmiałym

Kamila Witerska


Piękny człowiek, to człowiek w pełni wykorzystujący swój potencjał i dzięki temu szczęśliwy. Nieśmiałość jest cechą, która blokuje aktywność człowieka i nie pozwala mu na pełną samorealizację. Podczas warsztatu uczestnicy doświadczą technik i narzędzi pomcnych w pracy z dzieckiem nieśmiałym. Play it out loud to projekt międzynarodowy polegający na wypracowaniu, wdrożeniu i ewaluacji narzędzi do pracy z dzieckiem nieśmiałym. Podstawowym założeniem projektu jest wykorzystanie dramy, jako metody dedykowanej dzieciom w procesie wychodzienia z nieśmiałości.

 

18. Tworzę piękno – przykłady plastyki sensorycznej w integracyjnym przedszkolu Montessori

Joanna Bober, Aleksandra Lewandowska


Wszystkie osoby, które chcą zobaczyć namiastkę tego jak tworzymy piękno w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Montessori Róża zapraszamy na prezentację/ warsztat. Pokażemy między innymi pomysły plastyki sensorycznej (ale nie tylko) do wykorzystania w każdej placówce. Jak razem z dziećmi wykonać mapę świata, jak zrobić choinkę inspirowaną czerwonymi beleczkami i komodą geometryczną z materiałów sensorycznych? Zobaczycie Państwo też w jaki sposób tanio i prosto wykonać małe elementy potrzebne do pracy ruchomym alfabetem z wykorzystaniem kamieni itp. Chętnie też poznamy pomysły Państwa. Wszyscy tworzymy piękno i warto się tym dzielić.

 

19. Piękny świat w opowieściach dziecka

Kamila Lasocińska


Warsztat jest propozycją zapoznania uczestników z możliwościami i zasadami metody storytelling. Przede wszystkim jest twórczą inspiracją do pracy z dziećmi (ale także ma zastosowanie w pracy z młodzieżą i dorosłymi), ukierunkowuje na rozwijanie ich zainteresowań, kreatywności, poznawanie świata wartości. Storytelling pozwala na wyrażanie siebie, ekspresję własnych uczuć i emocji, rozumienie siebie i innych, jak również przedstawianie własnych myśli, pomysłów, potrzeb i marzeń w formie opowieści.

 

20. Wykorzystanie pomocy rozwojowych Marii Montessori do prac plastycznych

Marta Lewkowicz


Dzieci w wieku przedszkolnym uwielbiają wszelkiego rodzaju prace plastyczne. Te zajęcia mają na celu pokazanie w jaki sposób do prac plastycznych można wykorzystać materiał rozwojowy Marii Montessori. Praca z wykorzystaniem materiału może być wstępem, rozwinięciem lub podsumowaniem pracy z daną pomocą. Może też zachęcić dziecko do sięgnięcia po nią. Zaprezentuję też kilka rozwinięć do pomocy, które można wykonać razem z dzieckiem.

Temat jest powiązany, ponieważ otaczają nas piękne pomoce oraz przygotowane otoczenie (nasz codzienny świat), których możemy użyć do wyzwolenia w dziecku (małym człowieku) jego wewnętrznego poczucia estetyki, porządku, a co za tym idzie - piękna właśnie. Kształtując te cechy u dziecka - poczucia wrażliwości, wyczucia dajemy mu narzędzia do budowania przyszłego świata - zarówno materialnego jak i duchowego. Pięknego świata przez pięknych (wewnętrznie) ludzi.

 

21. Opowieści Piastów

Agnieszka Zentak


Wychowanie kosmiczne to wychowanie dla pokoju. Piękny świat, to świat, w którym panuje pokój, a piękny człowiek to ten, który przyczynia się do tego, aby ten pokój zaistniał. Człowiek tworzący pokój ma świadomość swojego zadania i miejsca w świecie, w kraju, w danej grupie społecznej. Celem wychowania kosmicznego jest rozbudzanie ciekawości, zdumienia i podziwu dla osiągnięć kultury, dla zdobyczy innych ludzi dawnych i współczesnych. To także kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez odkrywanie historii swojego kraju.

Podczas warsztatów uczestnicy przeniosą się do średniowiecznej Polski, którą rządzą książęta i królowie z dynastii Piastów. Będą mieli okazję wcielić w rolę dzieci uczestniczących w zajęciach z kosmicznej edukacji -historii. Usłyszą opowieści władców Polski. Zaprezentowany zostanie sposób ułatwiający zapamiętanie i zrozumienie różnych wydarzeń historycznych.

 

22. Co nas łączy?

Anna Cieciuch, Małgorzata Sikora, Ewelina Łuczak, Małgorzata Jabłońska


Maria Montessori często powtarzała: wolność to działanie. Dzieci wolne to te, które rozwinęły samodzielność i umiejętności społeczne w przedszkolu, szkole i rodzinie. Społeczne kompetencje dzieci „dostają w prezencie”, o ile mają szansę zaspokajać swoją ciekawość, zdobywać praktyczne umiejętności i doświadczać koncentracji. W placówkach montessoriańskich do jednej grupy uczęszczają dzieci w różnym wieku, o różnych potrzebach i na różnych poziomach umiejętności. Dzieci różniące się wyglądem, sprawnościami, zainteresowaniem i poziomem rozwoju. I chociaż każdy jest inny, chcemy dzieciom pokazać, że tak naprawdę więcej nas łączy niż dzieli. A dodatkowo możemy się od siebie wiele nauczyć. Każde dziecko wnosi swój wkład w zabawę i pracę, przy czym miarą nie jest ilość, lecz to, co każdy może z siebie dać w aktualnym stadium rozwoju. Dzieci mogą przyjmować i ćwiczyć różne role, doświadczać bycia najmłodszym, średnim i najstarszym członkiem grupy. Jakie aktywności pozwalają dzieciom w grupach mieszanych wiekowo dobrze się uzupełniać? Jak organizować przestrzeń, by sprzyjała nawiązywaniu i podtrzymywaniu aktywności społecznej? Wspólnie z uczestnikami warsztatów chcemy odpowiedzieć na te pytania i poszukiwać tego, co nas łączy.

 

23. Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy

Magdalena Kania, Joanna Szymańska


Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC) jest formą dialogu, na który składa się empatia oraz szczere wyrażenie siebie. Jego głównym założeniem jest przekonanie, że za każdym zachowaniem człowieka stoi jakaś potrzeba. Wystarczy do niej dotrzeć, by obydwie strony mogły rozwijać się i wzajemnie wzbogacać. W naszym przekonaniu Porozumienie Bez Przemocy i Metoda Montessori mają wiele wspólnego. Przede wszystkim jest to budowanie pięknego, odpowiedzialnego oraz świadomego siebie i swoich potrzeb człowieka. Chcemy zapoznać uczestników warsztatu z podstawami Porozumienia bez Przemocy: czym jest empatia, jak rozpoznawać uczucia i potrzeby (swoje oraz dziecka). Poćwiczymy także formułowanie próśb z użyciem modelu 4 kroków. Przewidujemy pracę na przykładach z naszego wieloletniego doświadczenia w pracy nauczyciela Montessori.

 

24. Zaburzenia ze spektrum autyzmu i specjalne potrzeby dzieci w przedszkolu Montessori

Justyna Binio, Agnieszka Setnikowska


Autyzm to zaburzenia, które objawiają się tym, że mózg pracuje inaczej. Czasami stwarza to wielkie problemy osobom nim dotkniętym, a jednak mamy podstawy, aby powiedzieć, że ich umysł jest w pewien sposób piękniejszy... Dzieci z zespołem Aspergera często określa się mianem "małych geniuszy" lub "małych profesorów". Obsesyjne, specjalistyczne zainteresowania, na przykład geografią, astronomią czy techniką, połączone z wysoką inteligencją sprawiają, że zdaje nam się, że mamy do czynienia z jednostką wybitną, wyprzedzającą rówieśników. Jednak przyspieszony rozwój poznawczy i opóźniony społeczny wzmacniają problemy w kontaktach z grupą rówieśniczą. I tego nie można bagatelizować. Jak pomóc funkcjonować małemu, pięknemu człowiekowi w pięknym świecie? Zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują trzy ważne sfery funkcjonowania człowieka - komunikację, rozwój społeczny oraz wzorce aktywności. Zaburzenia te widoczne są u dzieci już we wczesnym wieku przedszkolnym i wsparcie ich w rozwoju często stanowi dla opiekunów niemałe wyzwanie. Podczas naszego warsztatu chcemy dowiedzieć się od uczestników, z jakimi trudnościami spotykają się ich mali podopieczni podczas pracy własnej z montessoriańskim materiałem rozwojowym. Wychodząc od głównych przyczyn, takich jak Teoria Umysłu, problemy komunikacyjne oraz centralna koherencja, chcemy zaprezentować przykłady korzystnych zachowań, podejść i relacji, które pomogą zrozumieć dziecko, a także dać wsparcie nauczycielom i rodzicom w podobnych sytuacjach. Poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń pragniemy wspólnie z uczestnikami warsztatu stworzyć bazę inspiracji, które pomogą dzieciom decydować, planować, współpracować z zespołem oraz przestrzegać społecznych reguł.

 

25. Piękny Człowiek - skąd przyszedł i dokąd zmierza?

Anna Bryk, Barbara Hajkowska–Pirek, Angelika Biała


Warsztat podejmuje problematykę rozwoju twórczego potencjału człowieka, jego niezależności oraz odpowiedzialności za kształt odziedziczonych i wytworzonych przez siebie dóbr w kontekście Wielkich Lekcji Montessori, a w szczególności Lekcji II i III. Ukazuje wybrane osiągnięcia człowieka oraz możliwości i konsekwencje ich zastosowania w wolności sumienia.

Skłania do przemyśleń uczestników nad rolą jednostki w wymiarze społecznym, jej możliwości fizycznych, jak i duchowych. W oparciu o powyższe lekcje, a także autorskie pomoce rozwojowe pragniemy przedstawić własną propozycję ukazania tych wartości w duchu montessoriańskim. Chcemy zapewnić uczestnikom aktywny udział i duchowe przeżycia związane zarówno z pięknem postrzeganego świata, jak i pięknem samego człowieka, który go wciąż doskonali. Czy oby na pewno Piękny Człowiek tak postępuje? Czy takowy w ogóle istnieje? W jaki sposób ten niełatwy temat podjąć już z przedszkolakami? Na te pytania odpowiemy sobie, kiedy się spotkamy, by tego wspólnie doświadczyć.

 

26. Młodzi kreatorzy równowagi ekologicznej

Magdalena Gładysz


Młodzi ludzie stanowią kilkanaście procent współczesnych społeczeństw, ale z całą pewnością stanowią sto procent naszej wspólnej przyszłości. Warto uwrażliwiać ich na piękno i potrzeby dzisiejszego świata zwracając przy tym uwagę na problemy, którym mogą sami zaradzić. Poczucie sprawczości daje im wielką moc i czyni ich aktywnymi w proekologicznych działaniach. Trzeba zatem rożnymi sposobami wspierać ich potrzebę dążenia do zmian aktualnej sytuacji. Zajęcia pokażą jakimi metodami i formami można rozwijać wrażliwość ekologiczną w grupach Montessori.

 

27. Historii pisma ciąg dalszy czyli opowieść o tym ,,iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają" - wybrane wątki z historii piśmiennictwa, języka oraz literatury polskiej

Kamil Kowalewski


Chciałbym zaprezentować Państwu pomysł na kontynuację IV Wielkiej Lekcji Marii Montessori, którą można wprowadzić na drugim stopniu edukacji (10 - 13 lat). Będzie to opowieść o wybranych wątkach z piśmiennictwa, historii języka oraz literatury polskiej, od średniowiecza po czasy współczesne. Poza opowieścią zaprezentuję materiały i pomoce, służące do pracy nad tymi zagadnieniami. Nie zabraknie również ciekawostek związanych z językiem polskim pokazujących jego piękno i oryginalność. Pokażę Państwu, że tematy związane z językiem ojczystym mogą zaciekawić uczniów oraz to, że z roku na rok język polski staje się coraz bardziej modny. Porozmawiamy o tym w jaki sposób, w czasach wszechobecnych multimediów i środków masowego przekazu, literatura kreuje współczesny świat i jaki wpływ ma na jego postrzeganie przez nastoletniego czytelnika. Jak może wpłynąć na rozwój młodego człowieka pod względem edukacyjnym, moralnym i estetycznym. Opowiem Państwu na co według mnie warto zwrócić uwagę przy pracy z tekstem literackim, tak by wpływała ona nie tylko na zasób słownictwa i umiejętność rozumienia tekstu, ale także pomagała w zrozumieniu otaczającego nas świata oraz ćwiczyła umiejętność łączenia i analizowania faktów z różnych dziedzin nauki i sztuki.

 

28. Piękno spokoju, czyli relaksacja i wyciszanie negatywnych emocji w codziennej pracy grup Montessori

Katarzyna Gaworska, Marzena Kocowska


Codzienność dostarcza ogromnej ilości bodźców. Świat pędzi coraz szybciej, a dzieci nie umieją zatrzymać się, odetchnąć, pobyć ze sobą w ciszy, zrelaksować się. Możemy i powinniśmy je tego nauczyć. Tego, czyli - ogólnie mówiąc - radzenia sobie ze stresem, który wynika z trudności życiowych. Podczas warsztatów przedstawione zostaną proste ćwiczenia odprężające, rozluźniające, zapobiegające lub zmniejszające stres, zwiększające wydajność umysłową. Mogą one być stosowane w celu obniżenia nadmiernej pobudliwości i agresji wśród uczniów.

 

29. Jak stworzyć mapę Polski – kreatywne techniki przygotowywania materiałów

Hanka Kukieła, Katarzyna Michalik


Jak przedstawić piękno otaczającego nas świata, jak zrozumieć jego zmienność i różnorodność przy pomocy mapy? Jak stworzyć samodzielnie, lub wraz z dziećmi mapę przestrzenną?

Mapę, którą będzie można zmieniać w zależności od tematu, który chcemy omawiać (z fizycznej, na polityczną, gospodarczą, zoogeograficzną, turystyczną itp.)

Tworzenie mapy, poznawanie Polski, to okazja do odkrycia harmonii przyrody z zaistniałym otoczeniem. Świata ożywionego i nieożywionego. To spostrzeganie współistnienia ludzi wraz z zmianą środowiska, ukształtowaniem terenu. To uczenie odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie – miasto, region, województwo, kraj.

Poznając różne techniki pracy, wykorzystując swoją wyobraźnię i kreatywność rozwijamy siebie, dajemy też dzieciom możliwości odkrycia i pokazania ich wewnętrznego piękna, ich mocnych stron i nieskończonej pomysłowości, która w nich drzemie.

Stosując różne materiały i techniki pracy (karton, styrodur, kawałki szmat, sznurki, wykładziny, drewno, farby…..) pokażemy jak stworzyć taką mapę. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie spróbować pracy  każdą z przedstawianych technik i zbudować (pomalować, wyciąć, zszyć ….) podczas warsztatu kawałek mapy. Przedstawimy wszelką niezbędną wiedzę i umiejętności, by po powrocie do swojej placówki wykonać samodzielnie (lub częściowo z dziećmi) własną mapę Polski.

 

30. Artterapia - klucz do zrozumienia dziecka

Yuliia Szewczenko


Arteterapia - to jedyny kerunek psychologiczny, do pracy z dziećmi, który może opanować każdy, ponieważ nie może on zaszkodzić psychice dziecka, a jest w stanie zdziałać cuda.

Arteterapia - kontakt ze sztuką. Co jest silniejsze niż sztuka pozwala zobaczyć piękność tego świata?

Arterapia ma taki samo zasady jak metoda Montessori i może być dobrze wykorzystana w Montrssori placówkach.Аrtterapia jest wspaniałą alternatywą dla zajęć plastycznych.

  

31. Lekcje ciszy drogą do pięknego świata, do pokoju, uważności

i empatycznych relacji z innymi

Ingeborg Müller-Hohagen, Christa Kaminski


W naznaczonych pośpiechem, niespokojnych czasach dzieciom i młodzieży coraz trudniej zatopić się we własnych myślach, odnaleźć i poczuć siebie samego, skoncentrować się na jednej rzeczy.

Jak może powstać przepełniony pokojem i uważnością, „piękny“ świat?

Dzięki ludziom, którzy

 • pozostają w harmonii z sobą samymi i światem,

 • przejmują odpowiedzialność za siebie i swój świat,

 • żyją i działają, koncentrując się na swym przepełnionym miłością wnętrzu i obierając je za punkt wyjścia.

Nasze doświadczenie mówi, że regularne „lekcje ciszy“ mogą pomóc dzieciom i młodzieży rozwinąć i wykształcić owe cenne cechy.

 

Podczas seminarium pragniemy pokazać szereg ćwiczeń ciszy wywodzących się z różnych tradycji i wykonać je wspólnie z uczestnikami, by potem poddać refleksji ich skuteczność i walory.