PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Program 2017

Piątek, 2 czerwca 2017 r.  - Centrum Szkoleniowo–Konferencyjne UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18

 

13:00 – 15:00 Rejestracja uczestników

15:00 - 15:30 Otwarcie Polskich Dni Montessori

  • Słowo organizatorów
  • Występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi

 

15:30 – 16:15  Wykład inauguracyjny:

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski /Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego/
Nauczyciel - pedagog - osoba

16:15 – 17:00  Wykład:

Prof. nadzw. dr hab. Anna Walczak /Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego/ 
Etyka w codziennej pracy nauczyciela – mit, konieczność, przeszkoda, orientacja działania 

 

17.00 – 17.30 Przerwa na kawę i herbatę

 

17:30 – 18:15  Wykład: dr hab. Beata Bednarczuk /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/

Montessoriański model wychowania człowieka, autora swojego rozwoju                                                                                                                                                                                                                                                    

18:15.00 – 18.45 Pytania, dyskusja wokół treści wykładów

19.00 Kolacja w formie bufetu

   

Sobota, 3 czerwca 2017 r.  - Wydział Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30  Warsztaty - I sesja - zajęcia równoległe do wyboru

W.1 Mirjam Stefels,Prowadzenie dziecka Montessori poprzez obserwację

W.2 Christine Mitterlechner, Zadania i postawa osoby towarzyszącej w procesie uczenia się seniorów w geragogice wg Montessori

W.5 dr Anna Jarkiewicz, dr Joanna Leek, Myślę – Mówię – Działam”” warsztaty na temat rozwijania partycypacji dziecięcej

W.6 Małgorzata Sojka-Choptiany, Nauczyciel- duchowy przewodnik i edukator

W.8 Katarzyna Michalik, Hanka Kukieła, Jak stworzyć materiał Montessori?

W.9 Aneta Kołodziej – Osek, Anna Madeja, Nauczyciel nie kształci i nie poucza dziecka, lecz jest jego pomocnikiem” – samodzielne odkrywanie Świata poprzez działanie.

W.10 Agnieszka Kurek-Zasacka, Zarządzanie klasą, czyli twarde i miękkie kompetencje nauczyciela montessoriańskiego

W.11 dr Iwona Zwierzchowska, dr Małgorzata Centner-Guz, Książka jest światem – jak pomóc dziecku w jej odkrywaniu?

W.12 Angelika Górska, ZAUFANIE I POKORA – korzenie i skrzydła naszych dzieci, czyli spotkanie z filozofią i pedagogiką Marii Montessori w kontekście różnych metod wychowawczych (osobiste doświadczenie w rodzinie i w klasie).

W.13 Katarzyna Zentak, Jak pomóc dziecku rozwiązać dylemat „Mieć czy być?”- od prehistorii do współczesności.

W.14 Katarzyna Urbanowicz- Mackiewicz, Edyta Chomczyk, Kreatywny nauczyciel - twórcze dziecko

W.26 Alicja Jordan, Rozwój nauczyciela montessoriańskiego w wymiarze osobowym i zawodowym, czyli o tym jak nauczyciel uczy się chodzić jak akrobata po linii wiedzy, reguł i twórczości równoważącej doświadczenie

 

10.30 – 11:00 Przerwa na kawę i herbatę

 

11:00 – 12:30 Warsztaty - II sesja - zajęcia równoległe do wyboru

W.3 Christa Kaminski, Ingeborg Müller- Hohagen, Wewnętrzny namysł i zadania pedagoga

W.4 dr Małgorzata Rosin, Nauczyciel jako mediator – przygotowanie dzieci do samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

W.7 Ewa Nikołajew – Wieczorowska, Współdziałam, współpracuję, jestem częścią montessoriańskiej wspólnoty

W.14 Katarzyna Urbanowicz- Mackiewicz, Edyta Chomczyk, Kreatywny nauczyciel - twórcze dziecko

W.16 Ilona Zając, Dorota Siwiec-Boroń, Refleksyjność nauczyciela w projektowaniu aktywności i wiedzy dziecka w myśl tezy „Pomóż mi samemu to zrobić”

W.17 Halina Pietrzykowska – Zając, Beata Pawlicka, Profilaktyczne zabawy logopedyczne dla dzieci

W.18 Malwina Otto, Cztery pory roku – muzykowanie z dziećmi

W.19 Agnieszka Tlaga, Anna Kaszewska, Stopniowe osiąganie coraz większej niezależności, samodzielne dziecko – autonomiczne dziecko

W.20 Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka, Odpowiedzialny nauczyciel – odpowiedzialne dziecko.

W.23 dr Arleta Suwalska, Poglądy M. Montessori na nabywanie drugiego języka-style i strategie uczenia (Montessori’s Views on the Acquisition of the second language -styles and strategies of learning)  

W.27 dr Joanna Swędrak-Zawada, Nauczyciel Montessori przewodnikiem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

 

12.30 – 13:45 Przerwa na lunch

 

13:45 – 15.15 Warsztaty – III sesja - zajęcia równoległe do wyboru

 

W.1 Mirjam Stefels,Prowadzenie dziecka Montessori poprzez obserwację 

W.2 Christine Mitterlechner, Zadania i postawa osoby towarzyszącej w procesie uczenia się seniorów w geragogice wg Montessori 

W.5 dr Anna Jarkiewicz, dr Joanna Leek, Myślę – Mówię – Działam”” warsztaty na temat rozwijania partycypacji dziecięcej 

W.6 Małgorzata Sojka-Choptiany, Nauczyciel- duchowy przewodnik i edukator 

W.8 Katarzyna Michalik, Hanka Kukieła, Jak stworzyć materiał Montessori? 

W.9 Aneta Kołodziej – Osek, Anna Madeja, Nauczyciel nie kształci i nie poucza dziecka, lecz jest jego pomocnikiem” – samodzielne odkrywanie Świata poprzez działanie. 

W.10 Agnieszka Kurek-Zasacka, Zarządzanie klasą, czyli twarde i miękkie kompetencje nauczyciela montessoriańskiego 

W.11 dr Iwona Zwierzchowska, dr Małgorzata Centner-Guz, Książka jest światem – jak pomóc dziecku w jej odkrywaniu? 

W.12 Angelika Górska, ZAUFANIE I POKORA – korzenie i skrzydła naszych dzieci, czyli spotkanie z filozofią i pedagogiką Marii Montessori w kontekście różnych metod wychowawczych (osobiste doświadczenie w rodzinie i w klasie). 

W.21 dr hab. Beata Bednarczuk, Grupa dyskusyjna: Uczenie się czy nauczanie we współczesnej szkole Montessori?

W.26 Alicja Jordan, Rozwój nauczyciela montessoriańskiego w wymiarze osobowym i zawodowym, czyli o tym, jak nauczyciel uczy się chodzić jak akrobata po linii wiedzy, reguł i twórczości równoważącej doświadczenie

   

15.15 – 15.45:00 Przerwa na kawę i herbatę

 

15:45 – 16.15   Występ Nauczycielskiego Teatru Ślimaczego z Przedszkola Miejskiego nr 220 w

Łodzi pt.: Królewny. Druga odsłona.

 

16.15 – 17.00  Czas na przejście do Planetarium. Zapoznanie się z ofertą wystawców

 

17:00 – 18.15  Zajęcia równoległe do wyboru:

  • W.22. Elżbieta Zabiegaj /Kraków/, Ewa Gutowska /Białystok/, Dorota Rotowska /Warszawa/, Anna Głowacka /Łódź/, Panel dyrektorski  Jak sprawować nadzór pedagogiczny w placówce montessoriańskiej
  • W.24. Pokaz w Planetarium, ul. Targowa 1/3 (www.planetariumec1.pl)
  • Spotkania kuluarowe przy świecach
  • Zapoznanie się z ofertą wystawców

 

19:30  Zapraszamy na bankiet do Restauracji w hotelu Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231, Łódź

  www.hilodz.pl 

 

Niedziela, 4 czerwca 2017 r. - Wydział Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48

9:00 – 10.30 Warsztaty – IV sesja - zajęcia równoległe do wyboru

W.3 Christa Kaminski, Ingeborg Müller- Hohagen, Wewnętrzny namysł i zadania pedagoga

W.4 dr Małgorzata Rosin, Nauczyciel jako mediator – przygotowanie dzieci do samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

W.13 Katarzyna Zentak, Jak pomóc dziecku rozwiązać dylemat „Mieć czy być?”- od prehistorii do współczesności.

W.17 Halina Pietrzykowska – Zając, Beata Pawlicka, Profilaktyczne zabawy logopedyczne dla dzieci

W.18 Malwina Otto, Cztery pory roku – muzykowanie z dziećmi

W.19 Agnieszka Tlaga, Anna Kaszewska, Stopniowe osiąganie coraz większej niezależności, samodzielne dziecko – autonomiczne dziecko

W.20 Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka, Odpowiedzialny nauczyciel – odpowiedzialne dziecko

W.23 dr Arleta Suwalska, Poglądy M. Montessori na nabywanie drugiego języka-style i strategie uczenia (Montessori’s Views on the Acquisition of the second language -styles and strategies of learning)  

W.25 Justyna Mytlewska, Opiekuje się, wychowuje, uczy - wielozadaniowość "cioci" w żłobku

W.27 dr Joanna Swędrak-Zawada, Nauczyciel Montessori przewodnikiem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

  

10.30 – 11:00 Przerwa na kawę i herbatę

 

11.00 – 11.45 Wykład: Aula

dr Małgorzata Miksza /Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, PSM/

Maria Montessori o nauczycielu inspiracją dla współczesnej pedeutologii

 

11.45 – 12.30 Panel dyskusyjny - Aula

Nauczyciel /montessoriański/ w drodze

Moderatorzy: Prof. nadzw. dr hab. Anna Walczak /Łódź/, prof. zw. dr hab. B. Śliwerski /Łódź/, mgr Jolanta Wierucka /Lublin/, dr hab. Beata Szczepańska /Łódź/, mgr Urszula Rojek /Lublin/, mgr Elżbieta Zabiegaj /Kraków/.

 

12.30 – 12.45  Wybór najciekawszej autorskiej pomocy rozwojowej wykonanej przez nauczycieli

montessoriańskich. Pomoce można zgłaszać podczas rejestracji; w piatek godz. 13:00 - 15:00 i w sobotę godz. 8:00 - 9:00

12:45 – 13:30 Refleksje po konferencji, występ artystyczny studentów II roku kierunku Edukacja przez    sztukę WNOW UŁ. Zakończenie Polskich Dni Montessori.