PDM

  • banner-1.jpg
  • banner.jpg

Patronaty 2017

 

Patronat honorowy 

                  

                                            

  Katedra Teorii Wychowania 
Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

    

  

 Patronat medialny