PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

„Otoczenie jest środkiem, za pomocą którego można wywierać wielki wpływ na dzieci, bowiem dziecko przyswaja otoczenie, czerpie z niego wszystko i wchłania w siebie…

(Maria Montessori, Umysł dziecka, Palatum, Łódź 2021, s.59)

 

  logo wnow ul h pl rgb apla

Polskie Stowarzyszenie 
Montessori

oraz

 

Katedra Teorii Wychowania
Wydziału Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego

 

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, pracowników
i studentów Wydziału Nauk o Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego,
a także rodziców oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką
Marii Montessori na:

 

 X edycję konferencji:

logo-pdm-2024

 

która odbędzie się w dniach

17 - 19 maja 2024 r.

Spotkamy się w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ,

Łódź, al. Scheiblerów 2.

Dziecko w wielowymiarowej przestrzeni. Konferencja z okazji Jubileuszu XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz XXX-lecia współpracy z Katedrą Teorii Wychowania WNoW UŁ

 

grafika--psm-2024

 

Planujemy interesujące wykłady, sesje warsztatowe, dyskusje panelowe, które poprowadzą specjaliści pedagogiki M. Montessori z Polski i z zagranicy. Z okazji Jubileuszu 30 – lecia PSM zaprezentujemy historię naszego Stowarzyszenia. Przypomnimy wspólne działania PSM i Katedry Teorii Wychowania UŁ. Przedszkola i szkoły patronowane i rekomendowane przez PSM zaprezentują swoje placówki.

 

 

 

Cele IX Polskich Dni Montessori:

 

  • Kontynuacja dyskusji nad głównym przesłaniem pedagogicznym M. Montessori mówiącym, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO - CZŁOWIEK;
  • Analizowanie myśli i praktyki pedagogicznej w systemie M. Montessori w perspektywie szeroko pojętej PRZESTRZENI (w tym przestrzeni edukacyjnej) jako wielowymiarowego, holistycznego miejsca rozwoju dziecka – człowieka np.: - w środowisku naturalnym (rodzina, grupa rówieśnicza …); - w środowisku społeczno – kulturowym (placówki edukacyjne, kulturalne, media…); - w szeroko pojętej przestrzeni zewnętrznej (świat natury i kultury) i wewnętrznej (potrzeby edukacyjne, życie psychiczne, duchowe…);
  • Uwypuklenie koncepcji PRZYGOTOWANEGO OTOCZENIA M. Montessori w aspekcie materialnym, osobowym i strukturalno – dynamicznym we wszystkich etapach edukacji i w różnych etapach rozwojowych (od urodzenia do starości) : - podkreślenie specyfiki aranżacji otoczenia w żłobku, przedszkolu, szkole, zgodnie z zasadami wskazanymi przez M. Montessori (m.in. zasada estetyki, logicznej konstrukcji, ograniczenia…); - wymiana doświadczeń odnośnie koncepcji i organizacji pracy edukacyjnej w placówkach Montessori (m.in. architektura budynku, pomoce rozwojowe Montessori, praca wolna, lekcje rozwojowe ….); - przedyskutowanie znaczenia osób dorosłych w myśl tezy M Montessori, iż pedagog ma być dla dziecka „łącznikiem, tłumaczem i interpretatorem skomplikowanego świata kultury”;
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między nauczycielami różnych placówek montessoriańskich (żłobek, przedszkole, wszystkie szczeble edukacji szkolnej i pozaszkolnej, seniorzy) poprzez zaprezentowanie autorskich pomocy montessoriańskich i lekcji rozwojowych wspierających rozwój dziecka — człowieka;
  • Podkreślenie znaczenia i korzyści przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Montessori – najstarszej organizacji tego typu w Polsce;
  • Inspirowanie i motywowanie pedagogów i sympatyków pedagogiki M. Montessori do dalszego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli M. Montessori, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych;
  • Nawiązanie i zacieśnienie kontaktów w środowisku montessoriańskim. Szczegółowe informacje będziemy stopniowo zamieszczać w linkach na stronach Polskich Dni Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Faceebooku.

Szczegółowe informacje będziemy stopniowo zamieszczać w linkach na stronach Polskich Dni Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Faceebooku.